Hoge Raad, 09-01-2015 / 13/05431


ECLIECLI:NL:HR:2015:41
Datum09-01-2015
InhoudsindicatieAandelenlease. Vernietiging op grond van art. 1:88 en 1:89 BW door echtgenote; verjaring? Verlenging aandelenleaseovereenkomst, toestemming echtgenoot art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d, BW vereist? Ratio art. 1:88 lid 1 BW.
Recht.nl artikelToestemming echtgenoot vereist bij verlenging aandelenlease (06-02-2015)
Voor overeenkomsten waarbij de looptijd wordt verlengd van eerder gesloten aandelenleaseovereenkomsten die als huurkoop moet worden gekwalificeerd, is toestemming van de andere echtgenoot vereist, evenzeer als voor de oorspronkelijke overeenkomsten.
> Toestemming echtgenoot vereist bij verlenging aandelenlease (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl)
> Ook voor verlengingsovereenkomsten is de toestemming van de andere echtgenoot is vereist (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
NJB 2015/154
Effectenlease. Verlenging. Toestemming andere echtgenoot. HR: De toestemming van de andere echtgenoot is ook vereist voor overeenkomsten die inhouden dat de looptijd van eerder aangegane effectenleaseovereenkomsten wordt verlengd.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015 (met noot)
Redactie
NJ 2015/45
Effectenlease. Verlenging effectenleaseovereenkomst; toestemming echtgenoot vereist op voet art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d, BW?; ratio toestemmingsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
RvdW 2015/142
Effectenlease. Verlenging effectenleaseovereenkomst; toestemming echtgenoot vereist op voet art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d, BW?; ratio toestemmingsvereiste.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
JOR 2015/72
Effectenlease, Vernietiging op grond van art. 1:89 jo. 1:88 BW, Gelet op beschermingsgedachte van art. 1:88 BW is ook voor verlenging van deze leaseovereenkomsten toestemming van andere echtgenoot vereist
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
JPF 2015/21
Toestemming andere echtgenoot, Koop op afbetaling, Verlenging aandelenlease-overeenkomsten.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
RF 2015/34
Aandelenleaseovereenkomst. Verlenging leaseovereenkomst. Toestemming echtgenote. Is op grond van art. 1:88, eerste lid, aanhef en onder d, BW toestemming vereist van de echtgenoot voor de verlenging van de effectenleaseovereenkomst? Wat is de rationale die ten grondslag ligt aan het toestemmingsvereiste zoals bepaald in art. 1:88 BW? Kan de echtgenote op grond van art. 1:88 juncto art. 1:89 de aandelenleaseovereenkomst vernietigen?
TijdschriftartikelHoge Raad 09-01-2015
JONDR 2015/388
Effectenlease, toestemming echtgenoot, vernietiging. Effectenlease: ook voor aangaan verlengingsovereenkomsten is toestemming echtgenoot vereist.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1850
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1418 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:455
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1850
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:985
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:1850
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1075
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:845
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1871
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4336
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:316
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5143
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1857
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:15129
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5949
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1190