Hoge Raad, 10-03-2015 / 13/05936


ECLIECLI:NL:HR:2015:543
Datum10-03-2015
InhoudsindicatieSalduz. Door verdachte afgelegde verklaring tijdens doorzoeking woning. Art. 125.1 Sv en art. 99.2 Sv. s Hofs oordeel dat de door de R-C op de voet van art. 125.1 Sv getroffen maatregelen weliswaar de bewegingsvrijheid van verdachte in zijn woning hebben beperkt, maar dat die maatregelen niet meebrachten dat verdachte zich in een met een aanhouding vergelijkbare situatie heeft bevonden is niet onbegrijpelijk. Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld dat de regels uit ECLI:NL:HR:2009:BH3079 niet gelden en het p-v van bevindingen van de verbalisant voor het bewijs kan worden gebruikt. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is ook niet onbegrijpelijk. CAG:anders.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2015
NJB 2015/607
Salduz-recht om een raadsman te raadplegen: mede gelet op art. 125 lid 1 Sv en art. 99 lid 2 Sv is een situatie waarin een verdachte tijdens een doorzoeking niet is aangehouden maar waarin jegens hem door de rechter-commissaris wel ‘ordemaatregelen’ zijn getroffen, niet vergelijkbaar met een aanhouding en is ingeval verdachte dan wordt bevraagd omtrent een aangetroffen vuurwapen het Salduz-recht niet van toepassing.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2015
RvdW 2015/415
Geen schending Salduz bij uitnodiging te verklaren omtrent bij doorzoeking aangetroffen wapen.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2015
NBSTRAF 2015/88
Consultatiebijstand, Salduz, Verhoor, Doorzoeking woning.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-03-2015 (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2015/213
Geen schending Salduz bij uitnodiging te verklaren omtrent bij doorzoeking aangetroffen wapen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1021
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763