Hoge Raad, 10-04-2015 / 14/01189


ECLIECLI:NL:HR:2015:874
Datum10-04-2015
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Procesrecht. Art. 3, leden 1, 4 en 6 Wet OB 1968; art. 8:31 en art. 8:42, lid 1, Awb. Oordeel van Hof dat geen sprake is van leveringen van autos getuigt van een onjuiste rechtsopvatting of is onvoldoende gemotiveerd. Op de zaak betrekking hebbende stukken.
Recht.nl artikelDe (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken (06-06-2017)
Een ieder is gehouden om desgevraagd gegevens, inlichtingen en administratie aan de inspecteur te verstrekken, voorzover dat van belang is voor zijn eigen belastingheffing. Nakoming van deze verplichting kan bij de civiele rechter worden afgedwongen. Het afdwingen van informatie in de fase dat een geschil is gerezen, is echter in strijd met de gelijkheid van procespartijen.
> De (niet afdwingbare) gehoudenheid inlichtingen aan de inspecteur te verstrekken (Ludwijn Jaeger, Jaeger Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-04-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/20.17
Verwijzing inzake betrokkenheid bij carousselfraude
TijdschriftartikelHoge Raad 10-04-2015
NJB 2015/886
Op de zaak betrekking hebbende stukken. Overzichtsarrest.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-04-2015
BNB 2015/129
Op de zaak betrekking hebbende stukken. Aftrek van voorbelasting. Mogelijk valse facturen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:29 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1182 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1129 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6535 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:575 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:672 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:979 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7663 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:7 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:575 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:42 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:208 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:310 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6572 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:1743 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1374
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4338
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:771
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:770
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1040
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:353
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3632
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2430
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:3036
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7664
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3226
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:40
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:39
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1380
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4640
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4543
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3997
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:376
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1593
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4838
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3630
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1912
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5739
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1688
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:173
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:522
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3996
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1947
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1569
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1568
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1567
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:160
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1183
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:353
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2450
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2449
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2448
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2442
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1745
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1272
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:855
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3351
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5393
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1835
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2591
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:196
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:577
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4839
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1978
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1689
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1699
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2632