Hoge Raad, 17-06-2016 / 15/04005


ECLIECLI:NL:HR:2016:1202
Datum17-06-2016
InhoudsindicatieArt. 2, lid 2 en art. 15, lid 1, letter a, Wet BRV. Verkoop grond met door koper te slopen gebouw. Voor de juridische levering vindt geen overgang van economische eigendom plaats.
Recht.nl artikelGunstig fiscaal regime bij de aankoop van te slopen gebouwen (20-06-2016)
Door de Hoge Raad is een interessant arrest gewezen ten aanzien van verschuldigdheid van overdrachtsbelasting bij de aankoop van te slopen gebouwen.
> Meer mogelijkheden voor projectontwikkelaars voor een gunstig fiscaal regime bij de aankoop van te slopen gebouwen (Mervyn Odink, Van Benthem & Keulen)
> Geen overdrachtsbelasting als koper oudbouw sloopt en grond bewerkt voorafgaand aan juridische levering (Etienne Cox en Jeroen van Dijk, CMS)
> Door sloopopdracht nog geen economische eigendomsverkrijging (Edith Dutmer, Nysingh)
> Afspraak over sloopwerkzaamheden leidt niet tot economische eigendomsoverdracht (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/34.24
Door betaling sloopkosten is nog geen sprake van verkrijging economische eigendom
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016
VF&C 2016, afl. 4
Geen verkrijging econoom door betaling sloopkosten
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016
FP 2016/21
Geen overdrachtsbelasting bij koop grond met sloopplicht
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016
RN 2016/72
Overdrachtsbelasting. Wanneer is sprake van verkrijging van economische eigendom?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
E.J. de Kwaasteniet, A.M. Broekman
TBR 2016/162
Juridische en economische eigendomsverkrijging
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
J.C. van Straaten
BNB 2016/225
Verkoop grond met door koper te slopen gebouw. Vr de juridische levering vindt geen overgang van economische eigendom plaats
TijdschriftartikelKoper, sloper, economisch eigenaar?
P.D. Vettenburg, J.M.H.M. Aris
WPNR 2017, afl. 7140
In deze bijdrage bespreekt auteur eerst de wetshistorie en jurisprudentie inzake art. 2 lid 2 WBR . Daarna komt jurisprudentie inzake overdrachtsbelasting en het lopen van het slooprisico aan bod. Vervolgens volgt een uitgebreide bespreking van de procedure die uiteindelijk eindigde met het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2016 waarna wordt afgesloten met de betekenis van deze zaak voor de praktijk en een conclusie.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
G.J. van Norden
FED 2017/38
Geen verkrijging economisch eigendom voor de overdrachtsbelasting
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5436
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:192
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5436
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:192