Hoge Raad, 17-06-2016 / 15/00694


ECLIECLI:NL:HR:2016:1205
Datum17-06-2016
InhoudsindicatieProject Bank Zonder Naam; art. 52a AWR, ten aanzien van na 1 juli 2011 gedane uitspraken op bezwaar geen omkering van de bewijslast zonder onherroepelijke informatiebeschikking; verwijzing naar HR 2 oktober 2015, BNB 2016/2. Art. 2.17 IB 2001: toerekening verzwegen inkomsten aan echtgenoten bij helfte?
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/32.6
Hoge Raad honoreert grieven belanghebbende over omkering bewijslast en toerekening inkomsten
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016 (met noot)
J.W.J. de Kort
FED 2016/95
Omkering bewijslast bij uitspraak op bezwaar na 1 juli 2011 alleen na onherroepelijke informatiebeschikking. (art. 47 en 52a AWR). Schrapping verplichte 50-50-toerekening tussen partners bij navordering maakt niet dat voor de jaren ingaande 2005 volledige toerekening aan belanghebbende rücksichtslos geboden of mogelijk is. (art. 2.17 Wet IB)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-06-2016
BNB 2016/190
Project Bank Zonder Naam. Omkering bewijslast. Gevolgen onmiddellijke werking invoering informatiebeschikking. Toerekening verzwegen inkomsten tussen echtgenoten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2795 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10244 ★★