Hoge Raad, 05-02-2016 / 14/01082


ECLIECLI:NL:HR:2016:196
Datum05-02-2016
InhoudsindicatieOctrooirecht. Farmaceutisch octrooi. Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Equivalente maatregelen. Maatstaf. Reikwijdte van de regel Disclosed but not claimed is disclaimed.
Recht.nl artikelDe Hoge Raad over 'disclosed but not claimed is disclaimed' (18-04-2016)
1. Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen.
2. De regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ kan ook van toepassing zijn als de ‘openbaring’ geen betrekking heeft op een middel dat de basis kan vormen voor een conclusie.
> De Hoge Raad over 'disclosed but not claimed is disclaimed' (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 05-02-2016
NJB 2016/346
Octrooi. Beschermingsomvang. Equivalentie. Bayer is houdster van twee Europese octrooien betreffende de bereidingswijze van een chemische stof voor een anticonceptiepil. Sandoz verhandelt pillen met die stof, gemaakt op een aangepaste wijze. Volgens Bayer is de aangepaste wijze een equivalente variant en is er dus sprake van octrooi-inbreuk. HR: Het oordeel van het hof dat de aangepaste werkwijze geen inbreuk maakt op de octrooien, berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-02-2016
RvdW 2016/240
Octrooirecht. Europees octrooi; beschermingsomvang o.g.v. art. 69 lid 1 EOV; bescherming equivalente varianten; maatstaf. Peildatum beschermingsomvang. Geen bescherming voor in beschrijving geopenbaarde maar niet in conclusie geclaimde middelen.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-02-2016 (Bayer Pharma/Sandoz) (met noot)
J.H.J. den Hartog, T.M. Blomme
BIE 2016/15
Beschermingsomvang; equivalentie
TijdschriftartikelHoge Raad 05-02-2016 (met noot)
Ch. Gielen
NJ 2016/496
Octrooirecht. Europees octrooi; beschermingsomvang o.g.v. art. 69 lid 1 EOV; bescherming equivalente varianten; maatstaf. Peildatum beschermingsomvang. Geen bescherming voor in beschrijving geopenbaarde maar niet in conclusie geclaimde middelen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2807 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:981 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:854
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12046
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:855
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1105
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:557
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6107
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1237
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1106