Hoge Raad, 13-09-2016 / 16/02068


ECLIECLI:NL:HR:2016:2068
Datum13-09-2016
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Onrechtmatige overheidsdaad, strafrecht. Kort geding over rechtsbijstand bij politieverhoor. Uitleg van HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, NJ 2016/52 (strafkamer). Toetsing in kort geding van beleid (Beleidsbrief OM Raadsman bij verhoor per 1 maart 2016). Verwijzing naar HR 1 juli 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD5666, NJ 1984/360 (Staat/LSV). In dit stadium geen grond voor bevel in kort geding tot buitentoepassinglating of aanpassing van beleid.
Recht.nl artikel'Uitspraak Hoge Raad over verhoorbijstand vlees noch vis' (14-09-2016)
Van de regels voor verhoorbijstand tijdens politieverhoor kan in dit stadium niet worden gezegd dat ze in strijd zijn met de Europese regels. Dat concludeert de Hoge Raad in een prejudiciŽle beslissing. Er blijft daarmee onduidelijkheid bestaan over de regels tijdens politieverhoren.
> 'Uitspraak HR over verhoorbijstand vlees noch vis' (Advocatenblad.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2016
RvdW 2016/952
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Rechtsbijstand bij politieverhoor. Beleidsbrief OM ďRaadsman bij verhoor per 1 maart 2016Ē met Bijlage ďRegels inrichting en orde politieverhoor meerderjarige verdachten per 1 maart 2016Ē: beperking recht op verhoorbijstand zoals aanvaard in HR 22 december 2015, NJ 2016/52? Toetsing in kort geding van beleidsregels; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2016 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
JIN 2016/202
PrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv), Kort geding over rechtsbijstand bij politieverhoor
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2016
NBSTRAF 2016/210
Rechtsbijstand advocaat tijdens politieverhoor, Kort geding, PrejudiciŽle procedure Hoge Raad.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2016
RAV 2017/15
Onrechtmatige overheidsdaad. Rechtsbijstand bij politieverhoor. Is de beleidsbrief van het Openbaar Ministerie met daarin regels voor de rechtsbijstand van verdachten tijdens een politieverhoor in strijd met het arrest van de Hoge Raad van 22 december 2015 en moet deze daarom buiten toepassing gelaten worden?
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2016 (met noot)
A.H. Klip
NJ 2017/242
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Rechtsbijstand bij politieverhoor. Beleidsbrief OM ďRaadsman bij verhoor per 1 maart 2016Ē met bijlage ďRegels inrichting en orde politieverhoor meerderjarige verdachten per 1 maart 2016Ē: beperking recht op verhoorbijstand zoals aanvaard in HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2016:2068 ? Toetsing in kort geding van beleidsregels; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1083
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11981