Hoge Raad, 07-10-2016 / 16/01723


ECLIECLI:NL:HR:2016:2264
Datum07-10-2016
InhoudsindicatieArt. 8:73 Awb. Redelijke termijn na verwijzing overschreden.
Recht.nl artikelVerwijzingsprocedure kost de Staat weer schadevergoeding (10-10-2016)
De minister van Justitie zal iedere keer dat in een procedure de redelijke termijn wordt overschreden, een immateriŽle schadevergoeding moeten betalen. Uit dit arrest blijkt dat het voor de Staat soms beter kan zijn om een belanghebbende de immateriŽle schadevergoeding toe te kennen waar deze om vraagt.
> Verwijzingsprocedure kost de Staat weer schadevergoeding (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 07-10-2016
FP 2016/17
Verwijzingshof moet ook beslissen over immateriŽle SV in verwijzingszaak
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:718 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1285