Hoge Raad, 15-01-2016 / 15/00350


ECLIECLI:NL:HR:2016:38
Datum15-01-2016
InhoudsindicatieArt. 14, lid 1, letter a, Wva, artikel 7.2.8 en artikel 7.2.9 van de WEB. Afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing als alleen beroepspraktijkvorming als onderdeel van de beroepsbegeleidende leerweg wordt gevolgd. Voor toepassing van de afdrachtvermindering is vereist dat op het inhoudingstijdstip een schriftelijke overeenkomst bestaat die door de deelnemers is ondertekend. Toepassing afdrachtvermindering tot het einde van het tijdvak waarin het afsluitend examen is afgelegd.
Recht.nl artikel ( )

Recht.nl artikelBelastingdienst verliest zaak om naheffing opleidingsuitgaven (19-01-2016)
De Belastingdienst heeft een kostbare nederlaag geleden bij de Hoge Raad. De (per 1 januari 2014 vervallen) afdrachtvermindering onderwijs is ook van toepassing als een werknemer slechts een deel van een erkende beroepsopleiding heeft gevolgd en hiervoor een deelcertificaat heeft gekregen.
> Belastingdienst verliest zaak om naheffing opleidingsuitgaven (Accountant.nl)
> Ook afdrachtvermindering onderwijs voor deelcertificaat (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
Redactie
V-N 2016/5.19
Volgen deelkwalificatie voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
S. Bentohami
FED 2016/30
Deelopleiding komt in aanmerking voor afdrachtvermindering onderwijs
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
A.L. Mertens
BNB 2016/82
Afdrachtvermindering onderwijs bij beroepspraktijkvorming als onderdeel van beroepsbegeleidende leerweg. Vereiste van schriftelijke overeenkomst. Tijdvak toepassing afdrachtvermindering
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2196 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9822 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5651 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4580 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1439
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:353
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:332
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5653
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6377
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5590
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4135
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3902
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1367
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1219
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:835
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:823
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2259
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2066
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4807
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:372
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:331
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5652
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1660
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1655
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1654
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1390
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8078
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5282
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:759
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:5076
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2559
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:1211
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3022
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1976
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3054
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4774
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2850