Hoge Raad, 25-03-2016 / 15/01642


ECLIECLI:NL:HR:2016:485
Datum25-03-2016
InhoudsindicatieArt. 4:15, lid 2, letters b en c, Awb i.v.m. (art. 7:14 Awb en) art. 47 AWR: verzuim/weigering belanghebbende om desgevraagd gegevens m.b.t. verzwegen buitenlandse bankrekeningen te verstrekken geen overmacht bij de behandeling van bezwaar tegen navorderingsaanslagen, en evenmin aanleiding om de vertraging in die behandeling aan de belanghebbende toe te rekenen. Art. 4:17 Awb; voor het bepalen van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar gelden de op ťťn biljet vermelde beslissingen op de bezwaren tegen de (navorderings)aanslag, tegen de vergrijpboete en tegen de belastingrente als ťťn beschikking.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/18.6
Weigerachtige houding geen reden om uitspraaktermijn in kader van dwangsomregeling te verlengen
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2016 (met noot)
F.J.P.M. Haas
BNB 2016/111
Verzuim bij gegevensverstrekking geen overmacht bij de behandeling van bezwaar noch aanleiding om de vertraging aan de belanghebbende toe te rekenen. Dwangsom bij niet tijdig beslissen bij op ťťn aanslagbiljet verenigde beschikkingen
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2016 (met noot)
M. Lambregts
FED 2016/60
Geen opschorting bezwaarbeslistermijn ondanks weigering informatie te verschaffen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:626 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2341
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7810 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:626 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:702 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2067 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1171
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4026
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2341
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7812
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7811
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4520
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2073
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2072
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2068
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2066
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:953
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4571
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7958