Hoge Raad, 25-03-2016 / 14/04433


ECLIECLI:NL:HR:2016:502
Datum25-03-2016
InhoudsindicatieHuwelijksvermogensrecht. Verdeling goederengemeenschap na echtscheiding. Vergoeding voor gebruik boot toegekend in strijd met art. 3:169 BW? Grenzen rechtsstrijd. Verknochtheid aandelen in stamrecht BV. Benadeling met meer dan een vierde? Verevening pensioenrecht? Gezag van gewijsde ten aanzien van taxatiewaarde?
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2016
NJB 2016/690
Ultra petita. Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Gebruiksvergoeding. HR: De vrouw heeft geen gebruiksvergoeding gevorderd. Indien het oordeel van het hof moet worden verstaan als een toewijzing van een zodanige vordering, is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. Indien zijn oordeel moet worden verstaan als een gedeeltelijke honorering van een verweer, is het hof niet kenbaar ingegaan op de betwisting van dat verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2016
RvdW 2016/442
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling goederengemeenschap na echtscheiding. Vergoeding voor gebruik boot toegekend in strijd met art. 3:169 BW? Grenzen rechtsstrijd. Verknochtheid aandelen in stamrecht BV. Benadeling met meer dan een vierde? Verevening pensioenrecht? Gezag van gewijsde ten aanzien van taxatiewaarde?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY3916 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1423
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:156 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY3916 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1423
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:889
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1284
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:9921