Hoge Raad, 05-04-2016 / 15/01925


ECLIECLI:NL:HR:2016:577
Datum05-04-2016
InhoudsindicatieProfijtontneming. Rechtsgevolg overschrijding redelijke termijn in e.a. en in h.b. Hof heeft volstaan met de constatering dat de redelijke termijn is overschreden. Door bij de berekening van het te verminderen bedrag in aanmerking te nemen het voordeel aan rente dat betrokkene, doordat hij beschikking had over het geschatte w.v.v., heeft kunnen genereren dan wel besparen, geeft s Hofs oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting met het in beginsel bij ontnemingszaken geldende maximum van 5.000. s Hofs opvatting dat als maatstaf "voor de vergoeding van immateriŽle schade" ten gevolge van overschrijding van de redelijke termijn heeft te gelden dat bij ontnemingszaken de betalingsverplichting wordt verminderd met een standaard bedrag van 500 per halfjaar voor overschrijding van de termijn als geheel, kan niet als juist worden aanvaard.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-04-2016
RvdW 2016/512
Profijtontneming. Rechtsgevolg overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-04-2016
RvdW 2017/1290
Termijnoverschrijding. Voordeel aan gegenereerde of bespaarde rente te betrekken bij berekening te verminderen bedrag? Vermindering met standaardbedrag (Ä 500) per half jaar voor overschrijding van de termijn als geheel is onjuiste maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4566
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3032 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:739 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:319
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:891
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4566
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:5460