Hoge Raad, 15-01-2016 / 14/05661


ECLIECLI:NL:HR:2016:65
Datum15-01-2016
InhoudsindicatieProcesrecht. Productie die is gesteld in een vreemde taal; terecht buiten beschouwing gelaten? Noodzaak en wenselijkheid van een vertaling. Gelegenheid tot herstel indien vertaling ontbreekt. Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd; art. 166 Rv (HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).
Recht.nl artikelNiet-Nederlandse verklaringen ten onrechte door gerechtshof buiten beschouwing gelaten (20-01-2016)
Het Gerechtshof Den Bosch geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de een overgelegde verklaring in de Duitse taal buiten beschouwing te laten zonder te beoordelen of een vertaling in de omstandigheden van het geval noodzakelijk of wenselijk is, en door andere producties zonder meer buiten beschouwing te laten op de grond dat die niet in het Nederlands zijn gesteld.
> Producties in vreemde taal Ė (beŽdigde) vertaling verplicht? (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
> Procesvoering gaat mee met de eisen van de tijd (Lisa-Marie Komp, GMW Avocaten)
> Vreemde talen in de rechtszaal (Rutger Evers, Nysingh)
> Procesrecht. Bewijsaanbod in hoger beroep (Rogier de Vrey, CMS)
> Procederen in een vreemde taal (Elly Bos, Nysingh)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016
NJB 2016/206
Procesrecht. HR: 1. Producties in een vreemde taal. De vraag in hoeverre de rechter acht dient te slaan op producties die in een vreemde taal zijn gesteld, dient te worden beantwoord aan de hand van de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Volgt een overweging met uitgangspunten: zie hoofdtekst. 2. Bewijsaanbod in hoger beroep. Het hof heeft miskend dat aan het bewijsaanbod niet de eis kan worden gesteld dat wordt vermeld wat door de getuigen zal kunnen worden verklaard over de stellingen waarop het bewijsaanbod betrekking heeft.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016
RvdW 2016/143
Nederlandse vertaling vereist van in geding overgelegde producties in vreemde taal?; eisen van behoorlijke rechtspleging; gelegenheid voor in geding brengen van vertaling. Passeren bewijsaanbod in hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
N. de Boer
JIN 2016/39
Producties in vreemde taal, Getuigenbewijsaanbod.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016
Prg. 2016/73
Burgerlijk procesrecht. Mocht hof in Duitse taal opgestelde producties zonder meer buiten beschouwing laten? Nee. Vertaling van Engelse, Duitse of Franse stukken in beginsel niet nodig.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
M. Freudenthal
JBPr 2016/33
In een vreemde taal gestelde productie(s).
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
R. Ortlep
AB 2016/360
Toelaatbaarheid van producties in een vreemde taal. Eisen van een behoorlijke rechtspleging.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-01-2016 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2017/382
Nederlandse vertaling vereist van in geding overgelegde producties in vreemde taal?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7817 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2048
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2206
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2048
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2206
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5411
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:648
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1301
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1494
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1509
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1993
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1269
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1268
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1267
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1266
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5223
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2016:4