Hoge Raad, 15-04-2016 / 15/00213


ECLIECLI:NL:HR:2016:663
Datum15-04-2016
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Verjaring en stuiting. Grenzen rechtsstrijd.
Recht.nl artikelStuiting van de verjaring viel buiten grenzen rechtsstrijd (21-04-2016)
Het hof is buiten de rechtsstrijd van partijen getreden (artikel 24 Rv) door het beroep op verjaring van de man af te wijzen op de grond dat de verjaring is gestuit, nu door de vrouw geen beroep op stuiting was gedaan.
> Stuiting van de verjaring viel buiten grenzen rechtsstrijd (art. 24 Rv) (Irina Timp, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016
NJB 2016/832
Feitelijke grondslag. Verjaring. Stuiting. Een procespartij doet een beroep op verjaring. Het hof verwerpt dit beroep op de grond dat de verjaring is gestuit. HR: 1. De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat niet is gesteld dat de verjaring is gestuit. Door zijn oordeel te baseren op stuiting, heeft het hof dan ook in strijd met art. 24 Rv gehandeld en is het buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden. 2. Verwijzingsinstructie over het moment van aanvang van de verjaringstermijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016
RvdW 2016/522
Bestuurdersaansprakelijkheid. Verjaring en stuiting. Grenzen rechtsstrijd.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2016/222
Aanvulling gronden vordering of verweer in strijd met art. 24 Rv; stuiting verjaring; grenzen rechtsstrijd.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016 (met noot)
E.J.H. Zandbergen
JIN 2016/111
Procesrecht, Verjaring/stuiting, Grenzen rechtsstrijd.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016
TvPP 2016, 4, p. 99
Rechterswisseling na mondelinge behandeling
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016
RAV 2016/71
Bestuurdersaansprakelijkheid. Verjaring. Stuiting. Grenzen rechtsstrijd. Heeft het hof, door zijn oordeel te baseren op stuiting waarop geen uitdrukkelijk beroep was gedaan, in strijd met art. 24 Rv gehandeld en is het (daarmee) buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden?
TijdschriftartikelHoge Raad 15-04-2016 (met noot)
G.C.C. Lewin
JBPr 2016/47
De grenzen van de rechtsstrijd
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2413
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1357 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1154
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:708
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:707
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:479
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2413
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3405
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6253
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6255