Hoge Raad, 13-05-2016 / 15/02138


ECLIECLI:NL:HR:2016:833
Datum13-05-2016
InhoudsindicatieBPM. Proceskostenveroordeling. Unierecht. Art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. "Bijzondere omstandigheden" die aanleiding geven tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten? Schending Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel?
Recht.nl artikelDoeltreffendheidsbeginsel alleen gericht op procesrecht (17-05-2016)
Het Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel geldt alleen bij bepalingen van procesrechtelijke aard, zo oordeelde de Hoge Raad in een belastingzaak. Regelingen die op een andere wijze strijdig zijn met de Europese wet- en regelgeving kunnen niet via dit beginsel leiden tot integrale proceskostenvergoeding.
> Doeltreffendheidsbeginsel alleen gericht op procesrecht (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 13-05-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/29.14
Geen werkelijke proceskosten ondanks te hoge bpm-heffing
TijdschriftartikelHoge Raad 13-05-2016 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2016/184
Eindbeslissing zaak X. Bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:857 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9463 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:131 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1591 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3813 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:121
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9977
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:350
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4461
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10138
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9975
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8718
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7559
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7555
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5980
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3013
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3012
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2700
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6889
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2590
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1865
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5814
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:787
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:422
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:192
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:14
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4631
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3502
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3477
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8976
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7274
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4324
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:2600