Hoge Raad, 06-01-2017 / 15/03095


ECLIECLI:NL:HR:2017:19
Datum06-01-2017
InhoudsindicatieCAO-recht. CAO Taxivervoer. Uitleg pauzeregeling. Vaststellingsovereenkomst en dwingend recht (art. 7:902 BW). Betekenis vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en oud-werknemers voor vordering van cao-partners tot naleving van cao en betaling van boete (art. 15 Wet cao, art. 3 lid 4 Wet AVV).
Recht.nl artikelOver de vaststellingsovereenkomst die in strijd is met dwingend recht (10-01-2017)
Een arrest over de vraag in hoeverre een vaststellingsovereenkomst in strijd mag zijn met dwingend recht. De Hoge Raad oordeelt dat dit uitsluitend mag als de overeenkomst strekt tot beŽindiging van een reeds bestaande onzekerheid, of een reeds bestaand geschil. De mogelijkheid tot strijd met dwingend recht bestaat dus niet, indien de vaststellingsovereenkomst strekt tot voorkoming van een toekomstige onzekerheid of van een toekomstig geschil.
> Over de vaststellingsovereenkomst die in strijd is met dwingend recht (Paul Tanja, BarentsKrans)
> Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht: alleen ter beŽindiging van bestaande onzekerheid of geschil (Saskia Bouwman, Cassatieblog.nl)
> Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht: alleen ter beŽindiging van bestaande onzekerheid of geschil (Via Juridica)
> De Vaststellingsovereenkomst (Rob Meelker, Mend.nl)
Recht.nl artikelTien aandachtspunten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (04-09-2017)
Als raadsheer-plaatsvervanger komt de auteur van het onderstaande overzicht regelmatig vaststellingsovereenkomsten tegen waarover een geschil is ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen, maar om de kans op een geschil zo klein mogelijk te maken, is het goed een aantal punten in ieder geval in acht te nemen.
> Tien aandachtspunten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomstTien aandachtspunten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (Renť Klomp, Sdu.nl)
Recht.nl artikelHandhaving van cao's en contractsvrijheid (14-10-2019)
In de arresten Blue Taxi uit 2017 en FNV/Inretail uit 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een handhavingsstichting respectievelijk een cao-partij een eigen belang heeft bij, alsmede recht heeft op, nakoming van de cao. Voor het instellen van zo'n vordering is niet vereist dat er werknemers zijn die zich hebben verzet of bezwaar hebben gemaakt tegen de handelwijze van de werkgever.
In FNV/Inretail komt de verhouding tussen contractsvrijheid en handhaving van cao's aan de orde. Nakoming van de cao lijkt niet tegen de wens van werknemers te kunnen worden afgedwongen. In deze bijdrage wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om rechtsgeldig af te wijken van (avv-)cao's en wat dit betekent voor de rechtspositie van de cao-partijen.
> Handhaving van cao's en contractsvrijheid (deel I) (Petra Robben en Simone de Valk, RuG.nl | TRA 2019/46)
> Handhaving van cao's en contractsvrijheid (deel II) (Petra Robben en Simone de Valk, RuG.nl | TRA 2019/55)
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017
NJB 2017/164
Vaststellingsovereenkomst. Strijd met dwingend recht. Een toezichthouder schrijft een taxibedrijf aan dat het bedrijf de pauzeregeling van de CAO Taxivervoer verkeerd toepast en daardoor te weinig loon betaalt aan zijn chauffeurs. Vervolgens sluit het taxibedrijf overeenkomsten met zijn chauffeurs, inhoudende dat deze afstand doen van hun eventuele daarop gebaseerde loonvordering. Zijn dit rechtsgeldige vaststellingsovereenkomsten? Hoge Raad: Art. 7:902 BW bepaalt dat een vaststelling ter beŽindiging van onzekerheid of geschil ook geldig is als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij de vaststelling tevens in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde. Er is geen grond dit voorschrift te beperken tot het geval van beŽindiging van een geschil en daaronder niet mede te begrijpen het geval van beŽindiging van onzekerheid in meer algemene zin.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/37
CAO Taxivervoer. Uitleg Ďpauzeregelingí. Vaststellingsovereenkomst; beŽindiging geschil of onzekerheid; strijd dwingend recht (art. 7:902 BW). Vordering van cao-partners tot naleving van cao en betaling van boete (art. 15 Wet CAO, art. 3 lid 4 Wet AVV).
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017
RvdW 2017/124
CAO Taxivervoer. Uitleg Ďpauzeregelingí. Vaststellingsovereenkomst; beŽindiging geschil of onzekerheid; strijd dwingend recht (art. 7:902 BW). Vordering van cao-partners tot naleving van cao en betaling van boete (art. 15 Wet CAO, art. 3 lid 4 Wet AVV).
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017 (met noot)
J.J.M. de Laat
JAR 2017/36
Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht, Art. 7:902 BW ook van toepassing op vaststelling ter beŽindiging van bestaande onzekerheid, Betekenis afstand van vorderingsrecht in vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer voor vorderingen cao-partner jegens werkgever, Uitleg ďpauzeregelingĒ in CAO Taxivervoer
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017 (met noot)
F.M. Dekker
TRA 2017/31
De vaststelling(sovereenkomst) in strijd met dwingend recht
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017 (met noot)
G.G. Boeve
JIN 2017/36
Vaststellingsovereenkomst, Strijd met dwingend recht, CAO-recht
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017
RAR 2017/51
Vaststellingsovereenkomst. Dwingend recht. Is een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beŽindiging van bestaande onzekerheid die tot een geschil kan uitgroeien, ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht?
TijdschriftartikelHoge Raad 06-01-2017 (met noot)
A.W.A. Kap-Knippels
JIN 2017/68
Cao, Uitleg, Handhaving, Taxivervoer, Vaststellingsovereenkomst
TijdschriftartikelOver vaststellingsovereenkomsten in strijd met dwingend recht
P. Tanja
Bb 2017/45
De Hoge Raad verduidelijkt in een arrest van 6 januari 2017 (Blue Taxi) wanneer een vaststellingsovereenkomst geldig blijft ondanks strijd met dwingend recht. Volgens de Hoge Raad bestaat deze mogelijkheid niet alleen in het geval dat partijen een geschil hebben, maar ook als partijen in algemene zin kampen met een onzekerheid (bijv. over de uitleg van een bepaling) die zou kunnen uitgroeien tot een geschil. Als partijen deze mogelijkheid gebruiken om dwingend recht bij voorbaat te omzeilen, is de vaststellingsovereenkomst in strijd met de openbare orde en dus nietig.
TijdschriftartikelBlue Taxi-arrest: de beperkte zekerheid van de vaststellingsovereenkomst bij vorderingen van derden - HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19 (Blue Taxi/SFT)
A.F. Bungener, A. van Zanten-Baris
ArA 2017, 3, p. 30
In deze bijdrage bespreken auteurs het arrest Blue Taxi/SFT. Dit arrest biedt verduidelijking met betrekking tot hoe het recht omtrent vaststellingsovereenkomsten dient te worden toegepast. Auteurs gaan in op de wijze waarop en de mate waarin de belangen van derden daarbij dienen te worden gerespecteerd. Auteurs geven antwoord op de vraag wanneer met een vaststellingsovereenkomst dwingend recht opzij kan worden gezet en wanneer dit binnen de contouren van de Hoge Raad niet is toegestaan. Juist dit laatste wordt in de praktijk nog wel eens over het hoofd gezien.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:39 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:987
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:512
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:346
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1942
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:987
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:512
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:101
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:105
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3601
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1933