Hoge Raad, 10-02-2017 / 15/04416


ECLIECLI:NL:HR:2017:210
Datum10-02-2017
InhoudsindicatieProcesrecht. Effectenleaseovereenkomst (Dexia). Gebondenheid aan WCAM-overeenkomst (Duisenbergregeling)? Verboden aanvulling van de feitelijke grondslag van het verweer.
Recht.nl artikelVerboden ambtshalve aanvulling feitelijke grondslag (24-02-2017)
Ook indien het hof van oordeel was dat in de stellingen van eiseres besloten lag dat de verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst van toepassing is, mocht het de desbetreffende afwijzingsgrond, die niet van openbare orde is, niet ambtshalve bijbrengen.
> Verboden ambtshalve aanvulling feitelijke grondslag (Maarten Jansen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017
NJB 2017/427
Rechtsstrijd in appel. Feitelijke grondslag. Tweeconclusieregel. Openbare orde. A vordert terugbetaling door Dexia van al hetgeen in het kader van drie aandelenleaseovereenkomsten is betaald. Zij beroept zich erop dat zij als echtgenote van de contractant de overeenkomsten buitengerechtelijk heeft vernietigd. De kantonrechter wijst de vordering (gedeeltelijk) af wegens verjaring van de vernietigingsbevoegdheid. A gaat in hoger beroep. Het hof stelt bij tussenarrest de vraag aan de orde of A moet worden aangemerkt als gerechtigde in de zin van de WCAM-overeenkomst en stelt bij eindarrest vast dat dit het geval is. Hoge Raad: De gedingstukken laten geen andere conclusie toe dan dat Dexia zich, voordat het hof zijn tussenarrest wees, niet erop heeft beroepen dat A moet worden aangemerkt als gerechtigde in de zin van de WCAM-overeenkomst. Gelet hierop mocht het hof deze afwijzingsgrond niet ambtshalve bijbrengen. Dit wordt niet anders doordat het hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich over deze kwestie uit te laten
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/101
Effectenlease; Dexia-affaire. Verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst; verboden aanvulling feitelijke grondslag van verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017
RvdW 2017/256
Effectenlease; Dexia-affaire. Verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst; verboden aanvulling feitelijke grondslag van verweer.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017
RF 2017/30
Effectenlease. Is eiseres aan de Duisenbergregeling gebonden? (Eiseres/Dexia)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017 (met noot)
F.J.P. Lock
JBPr 2017/24
Aanvulling feitelijke grondslag, Tweeconclusieregel, Ambtshalve toepassing, Effectenlease, Duisenberg-regeling
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017
JONDR 2017/372
Effectenlease; Dexia-affaire. Verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst; verboden aanvulling feitelijke grondslag van verweer.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1492 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2835 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5191
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3877
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:54 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:522
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5191
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3877
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:152
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1315
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1163
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1039
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2391