Hoge Raad, 10-02-2017 / 16/00220


ECLIECLI:NL:HR:2017:218
Datum10-02-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Appelprocesrecht. Zijn uitlatingen in brief van vereniging aan leden onrechtmatig jegens andere vereniging? Beroep op ongeoorloofde vergelijkende reclame (art. 6:194a BW); maatstaf; nieuwe grief bij pleidooi in appel?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-02-2017
RvdW 2017/223
Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Appelprocesrecht. Zijn uitlatingen in brief van vereniging aan leden onrechtmatig jegens andere vereniging? Beroep op ongeoorloofde vergelijkende reclame (art. 6:194a BW); maatstaf; nieuwe grief bij pleidooi in appel?
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1235
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4437
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1235
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4437