Hoge Raad, 15-09-2017 / 16/00878


ECLIECLI:NL:HR:2017:2363
Datum15-09-2017
InhoudsindicatieOctrooirecht. Procesrecht. Verenigbaarheid van de tweeconclusieregel met art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag? Uitleg art. 138 lid 3 EOV aan de hand van art. 31-32 Weens Verdragenverdrag. Toepassing van de tweeconclusieregel naar aanleiding van bij akte in hoger beroep aangebrachte beperkingen op octrooiconclusies.
Recht.nl artikelTweeconclusieregel geldt ook voor recht op beperking van octrooi (19-09-2017)
Het in art. 138 Europees Octrooiverdrag verankerde recht om in een nationale procedure over de geldigheid van een Europees octrooi dat octrooi te beperken, staat niet in de weg aan toepassing van de tweeconclusieregel ex art. 347 Rv.
> Recht op beperking van octrooi is ook onderworpen aan de tweeconclusieregel (Sikke Kingma, Pels Rijcken)
> De twee-conclusie-regel is verenigbaar met art. 138 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag (IE-forum.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017
NJB 2017/1803
Octrooi. Zelfbeperkingsrecht. Tweeconclusieregel. Uitwerking of precisering van eerder ingenomen stelling.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017
RvdW 2017/948
Verhouding art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag (EOV) en tweeconclusieregel; eenvormige uitleg EOV; art. 31 Weens Verdragenverdrag.
TijdschriftartikelHoge Raad 15-09-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/144
Verenigbaarheid van de tweeconclusieregel met art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:422
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2992 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:13 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:918 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:61 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:422
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1086
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:939
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1271