Hoge Raad, 29-09-2017 / 16/03972


ECLIECLI:NL:HR:2017:2460
Datum29-09-2017
InhoudsindicatieArtikel 20 WBR, artikel 7:925 BW; kwaliteitsregeling voor slachtvee met compensatiemogelijkheid bij afkeuring vlees. Verzekering in de zin van art. 20 WBR.
TijdschriftartikelHoge Raad 29-09-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/48.19
Kwaliteitsregeling slachtvee is (toch) verzekering voor assurantiebelasting
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:282 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:354
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:354