Hoge Raad, 03-11-2017 / 15/04934


ECLIECLI:NL:HR:2017:2807
Datum03-11-2017
InhoudsindicatieOctrooirecht. Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie. Swiss-type claim. Beschermingsomvang anders dan bij klassiek tweede medische indicatie-octrooi? Maatstaf directe inbreuk. Indirecte inbreuk mogelijk? Vereisten indirecte inbreuk; uitleg HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0346, NJ 2006/600 (Senseo).
Recht.nl artikelIndirecte indirecte indirecte octrooiinbreuk op medicijn (10-11-2017)
Als een nieuw medicijn wordt uitgevonden, kan de werkzame stof of samenstelling worden geoctrooieerd. Dat is het klassieke octrooi. Als de stof of samenstelling al bekend is, maar er wordt een nieuwe manier uitgevonden om die te produceren, kan ook op die werkwijze een octrooi worden verkregen. Als de stof of samenstelling én de werkwijze al bekend zijn, tot slot, kan worden uitgevonden dat de stof of de werkwijze kan worden gebruikt voor de behandeling van een andere ziekte. Op deze 'tweede medische indicatie' kan eveneens octrooi worden verkregen—en op een dergelijk octrooi kan direct én indirect inbreuk worden gemaakt.
> Indirecte indirecte indirecte octrooiinbreuk: beleidsmatig de juiste beslissing? (Dirk Visser en Simon Dack, IE-forum.nl)
> Hoge Raad erkent indirecte inbreuk op Swiss-type claims (Marleen van den Horst en Jaap Bremer, BarentsKrans.nl)
> Directe en indirecte octrooiinbreuken bij Swiss-type-conclusies (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 03-11-2017
NJB 2017/2145
Octrooi. Swiss-type claim. Een inmiddels geëxpireerd octrooi heeft betrekking op het gebruik van een stof in een geneesmiddel voor de behandeling van hepatitis C.
TijdschriftartikelHoge Raad 03-11-2017
RvdW 2017/1170
Octrooirecht. Europees octrooi voor tweede medische indicatie in vorm doelgebonden werkwijzeconclusies (‘Swiss-type claims’); beschermingsomvang. Directe en indirecte inbreuk; maatstaf. Uitleg HR 31 oktober 2003, NJ 2006/600 (Senseo).
TijdschriftartikelHoge Raad 03-11-2017 (met noot)
Schutjens
JGR 2017/34
Octrooirecht, Tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie, Swiss-typeclaim, Directe inbreuk, Indirecte inbreuk, Carve-out.
TijdschriftartikelHoge Raad 03-11-2017 (met noot)
L.E. Dijkman
BIE 2017/27
Europees octrooi voor tweede medische indicatie in de vorm van subgroep-indicatie; Swiss-type claim; geen andere beschermingsomvang dan bij klassiek tweede-medische-indicatie octrooi; maatstaf directe inbreuk; mogelijkheid indirecte inbreuk; uitleg Senseo-arrest
TijdschriftartikelHoge Raad 03-11-2017 (met noot)
Ch. Gielen
NJ 2018/178
Octrooirecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:692 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AI0346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15395