Hoge Raad, 05-12-2017 / 15/05925


ECLIECLI:NL:HR:2017:3067
Datum05-12-2017
InhoudsindicatieProfijtontneming. Redelijke termijn in h.b. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. de toetsing in cassatie van het oordeel van de feitenrechter inzake de redelijke termijn. s Hofs oordeel dat de redelijke termijn in h.b. niet is overschreden geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof de f&o heeft vastgesteld op grond waarvan het de stelling van de verdediging dat sprake is van "een langdurige inactiviteit die niet aan cliŽnt dan wel zijn verdediging te wijten is" heeft verworpen. De enkele (voor het eerst in cassatie aangevoerde) omstandigheid dat niet blijkt dat het OM in de periode van 12 maart 2013 t/m 12 maart 2014 heeft getracht de mededeling uitspraak aan de betrokkene te betekenen, maakt dat niet anders. CAG: Redelijke termijn i.h.k.v. betekening mededeling uitspraak e.a. is overschreden. Geen cassatie, nu totale duur ontnemingsprocedure binnen zes jaren blijft, zodat vertraging overall wordt gecompenseerd door voortvarende behandeling. Samenhang met 16/04012.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-12-2017
RvdW 2018/18
Redelijke termijn in hoger beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1307
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1307