Hoge Raad, 08-12-2017 / 16/04521


ECLIECLI:NL:HR:2017:3086
Datum08-12-2017
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid. Zijn bestuurders van vennoot van v.o.f. jegens andere vennoot aansprakelijk voor onvoldane schulden?
TijdschriftartikelHoge Raad 08-12-2017
RvdW 2018/4
Ondernemingsrecht; bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 08-12-2017
OR 2018/5
Vorderingen van een vennoot tegen de enig bestuurder van zijn medevennoot omdat de bestuurder welbewust een nieuwe vennootschap zou hebben opgericht om eventueel verhaal van schulden onmogelijk te maken. Het hof heeft de vorderingen afgewezen. De Hoge Raad doet het cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 lid 1 RO.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:30 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1223