Hoge Raad, 12-12-2017 / 15/05158


ECLIECLI:NL:HR:2017:3124
Datum12-12-2017
InhoudsindicatieTenlastelegging grootschalige kinderpornografie, art. 240b Sr en art. 261 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1995:ZD0095 en ECLI:NL:HR:1995:ZD0096. Ex art. 261 Sv dient de dagvaarding een opgave te behelzen van het feit dat wordt tlgd., met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse alsmede de omstandigheden waaronder het zou zijn begaan. HR herhaalt voorts in ECLI:NL:HR:2011:BS1739 en ECLI:NL:HR:2014:1497 geformuleerde uitgangspunten m.b.t. de strafrechtelijke beoordeling van het op grotere schaal voorhanden hebben van kinderporno en de daarin gemaakte opmerkingen over de wijze van ten laste leggen in die zaken en de wijze(n) waarop bij de straftoemeting rekening kan worden gehouden met het grootschalige karakter van het delict. De tll. i.c. heeft, in afwijking van de hiervoor geformuleerde aanbevolen werkwijze, betrekking op o.m. 1500 afbeeldingen, dus op grootschalige kinderporno, die zonder nadere verduidelijking of herleidbaarheid tot die 1500 afbeeldingen in zes nader omschreven categorieŽn is onderverdeeld. De steller van de tll. heeft zich niet beperkt tot (een beschrijving van) een beperkte selectie van (representatieve) afbeeldingen. Uit de eisen die art. 261 Sv in gevallen als i.c. stelt aan de dagvaarding, vloeit voort dat de tll. met het oog op de duidelijkheid voor i.h.b. verdachte en rechter t.a.v. elk van die afbeeldingen, hetzij een voldoende concrete beschrijving dient te bevatten, hetzij de vindplaats van die beschrijving in het dossier dient te vermelden. I.c. voldoet de tll. niet aan die eisen. s Hofs oordeel dat de dagvaarding voldoet aan de eisen die de wet stelt, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. ECLI:NL:HR:2015:3322). Volgt vernietiging, behoudens v.zv. het vonnis is vernietigd, en nietigverklaring van de inleidende dagvaarding. CAG strekt tot vernietiging en terugwijzing.
Recht.nl artikelWijze van tenlasteleggen van grote aantallen feiten in fiscale fraudezaken (17-04-2019)
In geval van tenlasteleggingen waarbij grootschaligheid van de feiten aan de orde is heeft de Hoge Raad, met betrekking tot tenlastelegging van het bezit van kinderpornografie, richtinggevende arresten gewezen. In die arresten zijn opmerkingen geplaatst over de wijze van tenlasteleggen en de wijze waarop bij de straftoemeting rekening kan worden gehouden met het grootschalig karakter van het delict.
> Overwegingen over wijze van tenlasteleggen van grote aantallen feiten in fiscale fraudezaken & rekening houden met grootschaligheid van delict in straftoemeting (Bijzonderstrafrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 12-12-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/21
Tenlastelegging grootschalige kinderporno onvoldoende duidelijk
TijdschriftartikelHoge Raad 12-12-2017
RvdW 2018/47
Tenlastelegging grootschalige kinderporno onvoldoende duidelijk
TijdschriftartikelHoge Raad 12-12-2017
NBSTRAF 2018/76
Tenlastelegging, Kinderporno.
TijdschriftartikelHoge Raad 12-12-2017
IR 2018/20
Tenlastelegging grootschalige kinderpornografie
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BS1739 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1497 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3710 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:ZD0095 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:ZD0096 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1346
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1494
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1322
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:62
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:61
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1346
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2992
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3153
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2605
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1242
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6663
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3034