Hoge Raad, 03-03-2017 / 15/05146


ECLIECLI:NL:HR:2017:364
Datum03-03-2017
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Art. 7:653 lid 1 BW. Maakt relatiebeding in personeelsreglement deel uit van de arbeidsovereenkomst? Uitleg van HR 25 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, NJ 2008/503. Terugkomen van beslissing in eerder tussenarrest.
Recht.nl artikelSchriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebedingen (07-03-2017)
Een ondernemende belastingadviseur ontsnapte ternauwernood aan een relatiebeding met zijn oude werkgever. De Hoge Raad greep het geschil aan om in algemene zin iets te zeggen over het schriftelijkheidsvereiste bij relatiebedingen.
> Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebedingen (Paul Tanja, BarentsKrans)
> Schrijftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebeding (Claire Wiltink, Cassatieblog.nl)
> Relatiebeding en concurrentiebeding: zoek de verschillen (Annette de Jong, Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht)
> Een nieuwe start en de schrik van je leven (Karel Leenhouts, Bierman Advocaten)
> Hoge Raad legt schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding streng uit (Erik Lichtenveldt, THL advocaten)
> Concurrentiebeding, relatiebeding en schriftelijkheidseis: een rocky road voor de werkgever (Saskia Peters, AR updates)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in een personeelshandboek (03-07-2017)
Een non-concurrentiebeding moet schriftelijk worden aangegaan. Dat is al het geval als in een arbeidsovereenkomst een verwijzing staat naar een ander document waarin een dergelijk beding is opgenomen. Dat mag ook een personeelshandboek zijn, maar dat dient dan wel bij de overeenkomst te zijn gevoegd.
> Concurrentiebeding in een personeelshandboek (Wiggers Ross Advocaten)
> Relatiebeding in een personeelsreglement (Van der Hoeven advocatuur)
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017
NJB 2017/623
Concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste. Hoge Raad: Aan de eis dat een concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen, kan zijn voldaan indien het concurrentiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan het door de werknemer ondertekende document. In dat geval moet zijn voldaan aan een van de twee volgende vereisten: de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding. Deze eisen dienen strikt te worden uitgelegd. De wetswijziging van 2015 heeft voor een geval als het onderhavige geen verandering gebracht in het bestaande recht.
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017
RvdW 2017/303
Arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding/relatiebeding, art. 7:653 BW; eis van geschrift.
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017 (met noot)
C.F.J. van Tuyll van Serooskerken
JAR 2017/92
Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebedingen, De eisen uit het arrest-Philips/Oostendorp moeten strikt worden uitgelegd
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017 (met noot)
M.D. Ruizeveld
TRA 2017/52
Geen verdere deformalisering van het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:653 lid 1 BW
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017
RAR 2017/74
Concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste. Relatiebeding. Incorporatiebeding. Hoe moet het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding worden uitgelegd? Valt een relatiebeding ook onder de reikwijdte van art. 7:653 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 03-03-2017 (met noot)
C.P. Mens
JIN 2017/89
Concurrentiebeding, Geldigheidsvereisten, Schriftelijkheidsvereiste, Philips/Oostendorp
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC0384 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7692
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1199
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1323
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7692
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:46
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:7282
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1909
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1621
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:83
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4077
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1342
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:2103
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3215
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:11008
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4034
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4488