Hoge Raad, 17-03-2017 / 16/02570


ECLIECLI:NL:HR:2017:439
Datum17-03-2017
InhoudsindicatieProcesrecht; art. 8:75 Awb en art. 3, lid 2, Besluit proceskosten bestuursrecht (tekst vanaf 1 januari 2015); aanmerken van samenhang tussen in beroep en/of hoger beroep aanhangig gemaakte zaken.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/15.6
Samenhang zaken beperkt proceskostenvergoeding tot één zaak
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
USZ 2017/184
Uitleg begrip ‘samenhangende zaken’.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017
NJB 2017/1085
Samenhangende zaken; nadere duidelijkheid. Aanvullend geschilpunt staat niet zonder meer in de weg aan het aannemen van samenhang met een andere zaak waarin overigens gemeenschappelijke geschilpunten aan de orde zijn. De beoordeling van onderlinge samenhang moet worden beperkt tot de handelingen zoals zij in de procedure zijn verricht. Niet vereist dat nagenoeg identieke werkzaamheden (nagenoeg) gelijktijdig hebben plaatsgevonden.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017 (met noot)
E.B. Pechler
BNB 2017/109
Bepaling samenhang tussen in beroep en/of hoger beroep aanhangige zaken
TijdschriftartikelHoge Raad 17-03-2017 (met noot)
E. Poelmann
FED 2017/93
Op gemeenschappelijk aanvullend geschilpunt niet van belang voor de proceskosten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:420 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:35 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:893
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:893
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4893
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3813
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6531
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2604
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4990
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2843
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2842
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5110