Hoge Raad, 04-04-2017 / 15/03250


ECLIECLI:NL:HR:2017:591
Datum04-04-2017
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in e.a. met twee jaren gecompenseerd door voortvarende behandeling in h.b. binnen (ruim) vijf maanden? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. duur van redelijke termijn. Gelet hierop is s Hofs oordeel dat "de redelijke termijn in eerste aanleg is overschreden, maar deze schending is gecompenseerd door de snelle afdoening in hoger beroep", niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat de zaak in e.a. eerst is afgedaan meer dan vier jaren na aanvang van de termijn. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2017
RvdW 2017/476
Oordeel Hof overschrijding redelijke termijn in eerste aanleg gecompenseerd door snelle afdoening in hoger beroep niet zonder meer begrijpelijk, nu zaak in eerste aanleg is afgedaan meer dan vier jaren na aanvang van de termijn. Partij(en)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:216
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:216