Hoge Raad, 06-07-2018 / 17/03254


ECLIECLI:NL:HR:2018:1102
Datum06-07-2018
InhoudsindicatieSommenverzekering. Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer; betekenis latere verklaringen en gedragingen verzekeringnemer. Beroep op aanwijzing begunstigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Recht.nl artikelUitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde (13-07-2018)
Een interessante uitspraak over een geval waarin de testateur tijdens leven kennelijk was vergeten een begunstiging in een levensverzekeringspolis aan te passen aan gewijzigde omstandigheden (echtscheiding en nieuwe relatie, terwijl hij zijn kinderen had onterfd). Mag de nieuwe relatie als begunstigde ingelezen worden? Mogen de onterfde kinderen aanspraak maken op de begunstiging die ongewijzigd is gebleven?
> Uitleg en derogerende werking redelijkheid en billijkheid bij aanwijzing begunstigde (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
> Testament gewijzigd? Denk aan je levensverzekering (VBK.nl)
> Wetsvoorstel én opmerkelijk oordeel Hoge Raad (Mr-online.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
ERF 2018/132
Begunstiging levensverzekering geen effect door beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, aldus ook Hoge Raad.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
TAV 2018, sign. 111
Beroep op aanwijzing als begunstigde van levensverzekering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
NJB 2018/1435
Sommenverzekering
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
M.J.R. Maas
NTHR 2018, 5, p. 267
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
RvdW 2018/890
Verzekering
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018
RAV 2018/81
Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
M.C. Leenhouts
JIN 2018/201
Begunstiging levensverzekering, Sommenverzekering, Derdenbeding, Uitleg testament, Onterving, Redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 06-07-2018 (met noot)
L.C.A. Verstappen
NJ 2018/441
Uitleg aanwijzing begunstigde; bedoeling verzekeringnemer
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6728 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1751
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:407