Hoge Raad, 17-08-2018 / 17/02730


ECLIECLI:NL:HR:2018:1371
Datum17-08-2018
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Art. 8:42, lid 1, Awb. Een verzoek tot overlegging van een bepaald op de zaak betrekking hebbend stuk dat de inspecteur ter beschikking staat of heeft gestaan kan niet worden afgewezen op de grond dat de rechter het geschilpunt waarop dat stuk betrekking heeft, ten nadele van de belanghebbende kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal.
Recht.nl artikelDuidelijkheid over verstrekking van 'alle op de zaak betrekking hebbende stukken' (17-08-2018)
Indien een belanghebbende in bezwaar of beroep gaat, is de Inspecteur (of bij lagere overheden: de heffingsambtenaar) op grond van de Algemene wet bestuursrecht verplicht alle op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken. Het gaat dan om 'alle stukken die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het geschil'. Hoe moet dit voorschrift worden uitgelegd?
> Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken (Rechtspraak.nl)
> Fiscus moet óók interne stukken verstrekken die hij zelf niet gebruikte (Taxence.nl)
> Nadere uitleg van de Hoge Raad over ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ (Stibbeblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-08-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/42.20
Inkomstenbelasting. Art. 8:42, lid 1, Awb. Een verzoek tot overlegging van een bepaald op de zaak betrekking hebbend stuk dat de inspecteur ter beschikking staat of heeft gestaan kan niet worden afgewezen op de grond dat de rechter het geschilpunt waarop dat stuk betrekking heeft, ten nadele van de belanghebbende kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-08-2018 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
FED 2018/152
Een verzoek tot overlegging van een bepaald op de zaak betrekking hebbend stuk dat de inspecteur ter beschikking staat of heeft gestaan kan niet worden afgewezen op de grond dat de rechter het geschilpunt waarop dat stuk betrekking heeft, ten nadele van de belanghebbende kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-08-2018 (met noot)
P.A. Flutsch
AB 2018/390
Een verzoek tot overlegging van een bepaald op de zaak betrekking hebbend stuk dat de inspecteur ter beschikking staat of heeft gestaan kan niet worden afgewezen op de grond dat de rechter het geschilpunt waarop dat stuk betrekking heeft, ten nadele van de belanghebbende kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-08-2018 (met noot)
P.G.M. Jansen
BNB 2018/198
Een verzoek tot overlegging van een bepaald op de zaak betrekking hebbend stuk dat de inspecteur ter beschikking staat of heeft gestaan kan niet worden afgewezen op de grond dat de rechter het geschilpunt waarop dat stuk betrekking heeft, ten nadele van de belanghebbende kan beslechten op basis van ander bewijsmateriaal.
TijdschriftartikelDe op de zaak betrekking hebbende stukken
M.S.J. Pijnenburg-Braspenning, M. van Es-Hinnen
WFR 2018/229
In dit artikel wordt ingegaan op recente arresten van de Hoge Raad over de “op de zaak betrekking hebbende stukken” en dan met name de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. Verschillende aspecten zijn nog onduidelijk. De verwachting is dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. (ECLI:NL:HR:2018:672, ECLI:NL:HR:2018:1113, ECLI:NL:HR:2018:1315, ECLI:NL:HR:2018:1316, ECLI:NL:HR:2018:1317, ECLI:NL:HR:2018:1319, ECLI:NL:HR:2018:1371, ECLI:NL:PHR:2017:1081, ECLI:NL:HR:2018:1863).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4084 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1036