Hoge Raad, 07-09-2018 / 17/05787


ECLIECLI:NL:HR:2018:1433
Datum07-09-2018
InhoudsindicatieProcesrecht. Verzoek voorlopige getuigenverhoor. Samenloop met strafrechtelijk onderzoek? Eisen te stellen aan verzoek; weigeringsgronden; HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250, NJ 2018/45. Alleen getuigenverhoor met het oog op geding voor de burgerlijke rechter; HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4268, NJ 1988/2. Gronden voor afwijzing of voor beperkte toewijzing. Betekenis HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2904, NJ 2018/28. Mogelijkheid tot beletten beantwoording vragen o.g.v. de art. 179 lid 2 en 189 Rv.
Recht.nl artikelSamenloop voorlopig getuigenverhoor en strafrechtelijk onderzoek (20-09-2018)
1) Voor toewijzing van een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor kan niet de eis worden gesteld dat daarbij al feitelijk en concreet is vermeld welke getuigen op welk punt gehoord moeten worden.
2) De enkele omstandigheid dat in het voorlopig getuigenverhoor dezelfde vragen aan de orde (kunnen) komen of dezelfde feiten (kunnen) worden onderzocht als in een procedure bij een andere rechter, kan geen grond zijn voor afwijzing van het verzoek.
> Samenloop voorlopig getuigenverhoor en strafrechtelijk onderzoek (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
> Denk aan verzoek tot voorlopig getuigenverhoor (Marc Janssen, Banning.nl)
> Duidelijkheid over getuigenverhoor (Mr-online.nl)
Recht.nl artikelCiviel beslag op documenten onder FIOD en OM (17-04-2019)
Het Openbaar Ministerie zag zich geconfronteerd met een stevige uitspraak van de civiele rechter. In deze zaak liet een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek beslag leggen op documenten onder de FIOD en het OM, onder een last van dwangsom. Het civiele hof gaf in dezelfde zaak toestemming om officieren van Justitie, FIOD-ambtenaren en belastinginspecteurs te horen in een voorlopig getuigenverhoor. In Nederland is dit nog niet eerder vertoond.
> Practise what you preach (Mariëlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
> OM zelf met billen bloot (Telegraaf.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018
NJB 2018/1654
Samenloop met strafrechtelijk onderzoek?
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018
RvdW 2018/996
Verzoek voorlopige getuigenverhoor. Samenloop met strafrechtelijk onderzoek?
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018
JBPr 2019/59
Box Consultants c.s./De Staat der Nederlanden.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018
TvPP 2018, 6, p. 184
Hoge Raad verduidelijkt eisen en weigeringsgronden van verzoek voorlopig getuigenverhoor.
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018
RAV 2018/93
Samenloop met strafrechtelijk onderzoek?
TijdschriftartikelHoge Raad 07-09-2018 (met noot)
H.B. Krans, T. Kooijmans
NJ 2019/412
(Verzoek tot) voorlopig getuigenverhoor; strekking; aan verzoek te stellen eisen; gronden voor (gedeeltelijke) afwijzing verzoek; samenloop met strafrechtelijk onderzoek; mogelijkheid tot beletten beantwoording vragen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3250 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU3922 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7845 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF8273 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2904 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:419
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1806 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:419
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:1164
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:256
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:125
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2304
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3064
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2558
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1803
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1384
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1900
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:465
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:44
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:10273
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:8249
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3677
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:3089
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:11239
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10319
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9556