Hoge Raad, 18-09-2018 / 16/06000


ECLIECLI:NL:HR:2018:1679
Meer over deze zaak:
Datum18-09-2018
InhoudsindicatieBedreiging met zware mishandeling via LinkedIn door bericht te sturen met de woorden "Praat in mijn gezicht, dan trap ik het voor je kapot", art. 285 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AT3659 m.b.t. vereisten voor veroordeling t.z.v. bedreiging met zware mishandeling. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte aan aangever via LinkedIn meermalen berichten heeft verstuurd, waaronder het in de bewezenverklaring vermelde bericht, inhoudende "Praat in mijn gezicht, dan trap ik het voor je kapot" en dat dit bericht evident betrekking had op het gezicht van aangever en niet dat van verdachte. Het Hof heeft vervolgens kennelijk geoordeeld dat door het in de bewezenverklaring vermelde bericht bij aangever in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen. Bij dat oordeel heeft het Hof mede betrokken het eveneens door verdachte op dezelfde datum verzonden bericht, inhoudende "Je bent een bange kanker boer anders was je niet naar de politie gegaan verwacht een confrontatie met mij of mijn vrienden want jij komt hier niet mee weg". Dit oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2018
NJB 2018/1770
Bedreiging met zware mishandeling via LinkedIn
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2018
NBSTRAF 2018/334
Bedreiging, Internet, Vrees.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2018 (met noot)
J.M. Reijntjes
NJ 2018/454
Bedreiging met zware mishandeling via LinkedIn
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2018
RvdW 2018/1043
Bedreiging via LinkedIn
TijdschriftartikelHoge Raad 18-09-2018
IR 2018/180
Bedreiging via LinkedIn
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3659 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:620
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318