Hoge Raad, 09-02-2018 / 16/06003


ECLIECLI:NL:HR:2018:180
Datum09-02-2018
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Uitleg cao. Overdracht activa door faillissementscurator gevolgd door overname van schoonmaakcontract door koper die t.b.v. de uitvoering van dat contract arbeidscontracten aanbiedt aan personeel van gefailleerde. Contractswisseling als bedoeld in art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf?
Recht.nl artikelBiedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in cao (13-02-2018)
Dat de curator in geval van een voornemen een doorstart te realiseren langs de OR moet, staat inmiddels wel vast. In dit kader is dit arrest van de Hoge Raad interessant. Het ging hier om een faillissement van een schoonmaakbedrijf, waarbij de curator door middel van een biedingsprocedure de activa van de failliete onderneming heeft verkocht. De werknemers hebben daarbij aanspraak gemaakt op de toepasselijkheid van een cao met een gunstigere toeslagregeling. De Hoge Raad gaat daar niet in mee.
> Biedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in artikel 38 cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (Priscilla Trip, Dommerholt.nl)
> 'Contractwisseling' in de zin van art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf? (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)