Hoge Raad, 09-02-2018 / 16/06003


ECLIECLI:NL:HR:2018:180
Datum09-02-2018
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Uitleg cao. Overdracht activa door faillissementscurator gevolgd door overname van schoonmaakcontract door koper die t.b.v. de uitvoering van dat contract arbeidscontracten aanbiedt aan personeel van gefailleerde. Contractswisseling als bedoeld in art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf?
Recht.nl artikelBiedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in cao (13-02-2018)
Dat de curator in geval van een voornemen een doorstart te realiseren langs de OR moet, staat inmiddels wel vast. In dit kader is dit arrest van de Hoge Raad interessant. Het ging hier om een faillissement van een schoonmaakbedrijf, waarbij de curator door middel van een biedingsprocedure de activa van de failliete onderneming heeft verkocht. De werknemers hebben daarbij aanspraak gemaakt op de toepasselijkheid van een cao met een gunstigere toeslagregeling. De Hoge Raad gaat daar niet in mee.
> Biedingsprocedure curator geen 'contractswisseling' als bedoeld in artikel 38 cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (Priscilla Trip, Dommerholt.nl)
> 'Contractwisseling' in de zin van art. 38 CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf? (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
NJB 2018/413
Uitleg cao
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
JAR 2018/54
CAO-uitleg, Wanneer is sprake van een “contractswisseling” in de zin van art. 38 CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
NJ 2018/91
Uitleg CAO
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
TAP 2018, sign. 66
Uitleg artikel 38 cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Contractwisseling.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
FIP 2018, sign. 141
Biedingsprocedure curator niet gelijk te stellen met heraanbesteding.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018
RvdW 2018/242
Arbeidsrecht. Uitleg cao
TijdschriftartikelHoge Raad 09-02-2018 (met noot)
D. Schuurman, A.W.A. Varkevisser, J. Velthuizen
JIN 2018/107
Contractwissel, Aanbesteding, Faillissement, Overgang van werkgever, Uitleg cao.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3039 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:564 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5092
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1490
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2682
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5092
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1490
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2682
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:822
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9100