Hoge Raad, 16-11-2018 / 17/03152


ECLIECLI:NL:HR:2018:2112
Datum16-11-2018
InhoudsindicatieContractenrecht; procesrecht. Uitleg overeenkomst. Voldoende gesteld voor toewijzing schadevorderingen? Kan eiser voor het eerst in hoger beroep als lasthebber van een derde (op grond van cessie ter incasso) optreden en de vordering van de derde instellen?
Recht.nl artikelEerst in hoger beroep instellen van een vordering als lasthebber (18-11-2018)
De Hoge Raad heeft uitdrukkelijk bevestigd dat een eiser die in eerste aanleg op eigen naam en voor zichzelf een vordering heeft ingesteld, in hoger beroep zijn vordering kan aanpassen door alsnog als lasthebber ten behoeve van een geaffilieerde partij op te treden, mits hij zijn daartoe strekkende eiswijziging bij zijn eerste appelmemorie introduceert.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 46 (Houthoff.com)
> Kan eiser voor het eerst in hoger beroep als lasthebber van een derde optreden? (Floris-Jan Werners, Van Doorne)
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018
NJB 2018/2158
Uitleg overeenkomst
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/450
Voldoende gesteld voor toewijzing schadevorderingen?
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018
ORP 2019, sign. 27
Cessie ter incasso: vordering mag in hoger beroep namens lastgever worden ingesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018
RvdW 2018/1264
Contractenrecht; procesrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018
TvPP 2019, 1, p. 24
Als lasthebber van een derde optreden kan voor het eerst in hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 16-11-2018 (met noot)
F.J. Werners
JBPr 2019/14
Lastgeving, Eiswijziging in hoger beroep, Volmacht, Onmiddellijke vertegenwoordiging, Middellijke vertegenwoordiging, Cessie ter incasso.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP9665 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK4995 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN8483 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2462 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK0874 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1463
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:670
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10064
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1038
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:811