Hoge Raad, 21-12-2018 / 18/00660


ECLIECLI:NL:HR:2018:2388
Datum21-12-2018
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Koopovereenkomst paard. Vernietiging wegens dwaling; art. 6:228 BW. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders verkopende vennootschap voor terug te betalen koopprijs; frustreren verhaal op vennootschap; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 (Ontvanger/Roelofsen). Aansprakelijkheid tussenpersoon; verzwijgen relevante informatie; causaal verband met schade; art. 6:162 BW en art. 6:98 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018 (met noot)
M. Poelsema
JIN 2019/23
Aansprakelijkheid bestuurders, Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-12-2018
RvdW 2019/100
Koopovereenkomst paard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1321
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3209
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1321