Hoge Raad, 18-12-2018 / 17/03013


ECLIECLI:NL:HR:2018:2433
Datum18-12-2018
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in e.a. en h.b. Had Hof i.v.m. overschrijding redelijke termijn strafvermindering van ten minste 25% moeten toepassen? Hof heeft vastgesteld dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn voor berechting van de zaak. Het heeft geoordeeld dat de straf op grond daarvan verminderd dient te worden, maar dat stelling van verdediging dat strafvermindering van ten minste 25% op haar plaats is, geen steun vindt in het recht. Deze oordelen getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting en zijn in het licht van het gevoerde verweer niet onbegrijpelijk. Zij kunnen de verwerping van het verweer zelfstandig dragen. Gelet daarop kan hetgeen Hof verder nog heeft overwogen over de maximaal toe te passen vermindering, onbesproken blijven. Volgt verwerping. CAG (anders): Middel slaagt omdat oordeel Hof dat maximaal door Hof toe te passen strafvermindering zes maanden bedraagt niet begrijpelijk is. Samenhang met 17/03087 en 17/03187.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3092 ★★★