Hoge Raad, 09-03-2018 / 17/04948


ECLIECLI:NL:HR:2018:316
Datum09-03-2018
InhoudsindicatieWSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288)
Recht.nl artikelHoger beroep staat open tegen beslissing tot verlenging schuldsaneringsregeling (13-03-2018)
De mogelijkheid om de termijn van de schuldsaneringsregeling te verlengen is er voor gevallen waarin na ommekomst van de reguliere termijn geen schone lei kan worden verleend, maar de verwachting gerechtvaardigd is dat dit op termijn wel mogelijk zal zijn. Als de reguliere termijn al verstreken is en de rechtbank beslist dat de looptijd van de regeling wordt verlengd omdat verzoekster mogelijk succesvol zal zijn in haar strijd tegen het... terugvorderingsbesluit, is sprake van een appellabele beslissing.
> Hoger beroep staat open tegen beslissing tot verlenging schuldsaneringsregeling (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)