Hoge Raad, 09-03-2018 / 17/04948


ECLIECLI:NL:HR:2018:316
Datum09-03-2018
InhoudsindicatieWSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288)
Recht.nl artikelHoger beroep staat open tegen beslissing tot verlenging schuldsaneringsregeling (13-03-2018)
De mogelijkheid om de termijn van de schuldsaneringsregeling te verlengen is er voor gevallen waarin na ommekomst van de reguliere termijn geen schone lei kan worden verleend, maar de verwachting gerechtvaardigd is dat dit op termijn wel mogelijk zal zijn. Als de reguliere termijn al verstreken is en de rechtbank beslist dat de looptijd van de regeling wordt verlengd omdat verzoekster mogelijk succesvol zal zijn in haar strijd tegen het terugvorderingsbesluit, is sprake van een appellabele beslissing.
> Hoger beroep staat open tegen beslissing tot verlenging schuldsaneringsregeling (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-03-2018
NJB 2018/594
WSNP
TijdschriftartikelHoge Raad 09-03-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2018/130
Schuldsaneringsregeling
TijdschriftartikelHoge Raad 09-03-2018
RvdW 2018/340
Schuldsanering.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-03-2018
WP 2018/12
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2935 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1203 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1578