Hoge Raad, 30-03-2018 / 16/06014


ECLIECLI:NL:HR:2018:470
Datum30-03-2018
InhoudsindicatieFinancieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).
Recht.nl artikelGeen aansprakelijkheid bestuurders op grond van collegiale verantwoordelijkheid (05-04-2018)
Uit het persoonlijke karakter van het ernstige verwijt dat bestuurders moet kunnen worden gemaakt om persoonlijk aansprakelijk te zijn, volgt naar oordeel van de Hoge Raad dat voor het aannemen van aansprakelijkheid voor iedere bestuurder afzonderlijk moet worden vastgesteld dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en dat dit handelen (of nalaten) aan hem kan worden toegerekend. Van 'collegiale verantwoordelijkheid' van (alle) bestuurders kan geen sprake zijn.
> Bestuurdersaansprakelijkheid bij schending van wettelijke voorschriften van financieel recht? (Rebin Koudijs en Jacob van de Kerkhof, VBK.nl)
> Geen aansprakelijkheid bestuurder op grond van collegiale verantwoordelijkheid (Eveline Hoekstra, Wieringa-advocaten.nl)
> Beginsel van collectieve aansprakelijkheid geldt niet bij externe bestuurdersaansprakelijkheid (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
> Beginsel van collectieve aansprakelijkheid geldt niet bij externe bestuurdersaansprakelijkheid (Daan Baas, Dirkzwager.nl)
> Bestuurders≠aansprakelijkheid ingeval van trustmaatschappij-bestuurder (Paul Tanja, BarentsKrans.nl)
> Trustkantoor scheert langs de rand van de afgrond (Ellen Timmer, Complianceplatformtrust.com)
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
NJB 2018/755
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
RN 2018/41
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
RF 2018/51
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018 (met noot)
R.A. Wolf
JIN 2018/95
Financieel recht, Onrechtmatige daad, Aansprakelijkheid van bestuurders, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
RvdW 2018/403
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
OR 2018/63
Vordering van de investeerders in een gestrand onroerendgoedproject tegen twee trustmaatschappijen tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelt dat uit het persoonlijke karakter van het ernstige verwijt dat de bestuurder moet kunnen worden gemaakt, volgt dat het beginsel van collectieve aansprakelijkheid niet geldt bij externe bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat niet-naleving van wettelijke voorschriften ter bescherming van beleggers niet meebrengt dat een persoonlijk ernstig verwijt gegeven is
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
RO 2018/39
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018 (met noot)
M.L. Lennarts
Ondernemingsrecht 2018/81
Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
RAV 2018/53
Financieel recht.
TijdschriftartikelHoge Raad handhaaft standpunt over externe persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid
H.J. de Kraker
Bb 2018/55
In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 (Eisers/TMF c.s.) over externe persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2018/330
Financieel recht.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018 (met noot)
B.I. Kraaipoel
JOR 2018/234
Externe bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement, Persoonlijk ernstig verwijt moet voor iedere bestuurder afzonderlijk worden vastgesteld, Collegiale verantwoordelijkheid speelt bij invulling hiervan geen rol, 's Hofs oordeel dat trustmaatschappij geen persoonlijk ernstig verwijt treft, geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
FIP 2018, sign. 343
Het trustkantoor als bestuurder en Ďomgaaní in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-03-2018
FIP 2019, sign. 33
Externe bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8686 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1979 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:750
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1975
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7601
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2694
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6225
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5391
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10345
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7119
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4617