Hoge Raad, 13-04-2018 / 17/03121


ECLIECLI:NL:HR:2018:597
Datum13-04-2018
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Enquête. Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW? Hoofdelijke verbondenheid als bedoeld in art. 6:6 lid 2 BW?
Recht.nl artikelOnderzoekskosten enquêteprocedure kunnen worden verhaald op de feitelijk leidinggever (16-04-2018)
De Hoge Raad bevestigde dat ook anderen dan formele functionarissen van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer kunnen worden veroordeeld in de kosten van een enquêteonderzoek. Als maatstaf geldt dat ten aanzien van de (rechts)persoon individueel en concreet blijkt dat hij verantwoordelijk is voor het onjuiste beleid of de onbevredigende gang van zaken van de rechtspersoon.
> Enquêteprocedure: onderzoekskosten kunnen ook worden verhaald op de feitelijk leidinggever (Nelleke Jans, Kienhuishoving.nl)
> Verhaal kosten enquête ingevolge art. 2:354 BW (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2607 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:87
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1066