Hoge Raad, 13-04-2018 / 17/03121


ECLIECLI:NL:HR:2018:597
Datum13-04-2018
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Enquête. Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW? Hoofdelijke verbondenheid als bedoeld in art. 6:6 lid 2 BW?
Recht.nl artikelOnderzoekskosten enquêteprocedure kunnen worden verhaald op de feitelijk leidinggever (16-04-2018)
De Hoge Raad bevestigde dat ook anderen dan formele functionarissen van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer kunnen worden veroordeeld in de kosten van een enquêteonderzoek. Als maatstaf geldt dat ten aanzien van de (rechts)persoon individueel en concreet blijkt dat hij verantwoordelijk is voor het onjuiste beleid of de onbevredigende gang van zaken van de rechtspersoon.
> Enquêteprocedure: onderzoekskosten kunnen ook worden verhaald op de feitelijk leidinggever (Nelleke Jans, Kienhuishoving.nl)
> Verhaal kosten enquête ingevolge art. 2:354 BW (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
> De onderzoekskosten in enquête: door wie en op wie te verhalen? (Elmira Baghery, AKD.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018
NJB 2018/834
Enquête
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018
ARO 2018/52
Enquête
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018 (met noot)
E.P.C. Duinkerke
JIN 2018/96
Ondernemingsrecht, Enquête, Kostenverhaal, Hoofdelijke aansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018
RN 2018/53
Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018 (met noot)
F.G.K. Overkleeft
JOR 2018/171
Leaderland, Verhaal van onderzoekskosten op feitelijk bestuurder bij persoonlijk verwijt van onjuist beleid of onbevredigende gang van zaken, In geval van meerdere schuldenaren is sprake van hoofdelijke verbondenheid, Veroordeling tot betaling onderzoekskosten binnen wettelijke taak OK, Beschikking geldt als executoriale titel.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018 (met noot)
P. Broere
Ondernemingsrecht 2018/82
Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW?
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018
RvdW 2018/659
Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW?
TijdschriftartikelEnige gedachten omtrent de normatieve maatstaf voor art. 2:354 BW in Leaderland-perspectief
R.Y.H. Doorduyn
Bb 2018/54
De auteur bespreekt aan de hand van de beschikking inzake Leaderland de normatieve maatstaf die is aangelegd voor de toewijzing van een verzoek tot het kostenverhaal op grond van art. 2:354 BW. In dat kader vergelijkt hij de civiele bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure met de enquêteprocedure. De auteur komt tot de conclusie dat de normatieve maatstaf, zijnde een ongekwalificeerde verwijtbaarheid, zich lastig laat rijmen met eerdere jurisprudentie en dogmatiek. Daar is namelijk te zien dat ernstige verwijtbaarheid het aangewezen criterium is.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-04-2018 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2018/354
Kostenverhaal op feitelijk bestuurder op grond van art. 2:354 BW?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2607 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:87
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1066