Hoge Raad, 25-05-2018 / 17/05130


ECLIECLI:NL:HR:2018:774
Datum25-05-2018
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Procesrecht. Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep. Afstand van hoor en wederhoor door afspraak over volgorde uitlatingen na mondelinge behandeling; HR 9 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4039, NJ 2007/140. Is niet meer aan pluraliteitsvereiste voldaan door toezegging dat steunvorderingen worden voldaan na vernietiging faillietverklaring? Ratio pluraliteitsvereiste. Toestand dat schuldenaar is opgehouden met betalen. HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488 en HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407 (ABN Amro/Berzona).
Recht.nl artikelZolang steunvorderingen nog niet zijn betaald, is voldaan aan het pluraliteitsvereiste (04-06-2018)
Als, in het hoger beroep tegen een faillietverklaring, een derde heeft toegezegd de steunvorderingen te zullen voldoen als de vernietiging wordt uitgesproken, bestaan de steunvorderingen dus nog ten tijde van de beslissing van de appelrechter op de faillissementsaanvraag en dan is dus nog steeds voldaan aan het pluraliteitsvereiste.
> Zolang de steunvorderingen nog niet zijn betaald, is voldaan aan het pluraliteitsvereiste (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Failliet of (toch) niet? (Heleen Ceelen, AMSadvocaten.nl)
> Betalingstoezeggingen doen niet af aan bestaan pluraliteit van schuldeisers (Joost van der Grinten, Wieringa-advocaten.nl)
> Steunvordering vervalt niet door voorwaardelijke betalingsregeling (MariŽlle de Wild, AMSadvocaten.nl)
> Pluraliteitsvereiste nader belicht (Boskampwillems.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
NJB 2018/1107
Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep
TijdschriftartikelPraatjes vullen geen gaatjes: betalingsgaranties zijn onvoldoende om het pluraliteitsvereiste te ondervangen
M.L.G. Otto
JutD 2018/82
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er geen grond is voor een gerechtshof om een faillissement te vernietigen, als de gefailleerde heeft gegarandeerd dat hij alle steunvorderingen zal betalen zodra het faillissement is vernietigd. Dit arrest maakt duidelijk dat voor de toets aan het pluraliteitsvereiste doorslaggevend is of de steunvorderingen op datum faillissement nog bestaan en niet of deze in de nabije toekomst zullen worden betaald.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018 (met noot)
F.A. van Tilburg
JOR 2018/198
Verzoek tot faillietverklaring, Na faillietverklaring treft schuldenaar regeling met aantal schuldeisers tegen finale kwijting en zegt toe de overige schuldeisers, met uitzondering van de bank, volledig te voldoen, op voorwaarde dat in hoger beroep het faillissement wordt vernietigd, Procesrecht, Het hof baseert zich mede op verklaring die curator na zitting in het geding brengt, Afstand van in beginsel van hoor en wederhoor gelegen bescherming, Strekking pluraliteitsvereiste, Voldaan aan pluraliteitsvereiste, Toestand van te hebben opgehouden te betalen.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
FIP 2018, sign. 245
Hoge Raad acht oordeel hof inzake vernietiging faillietverklaring in hoger beroep onjuist.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
RvdW 2018/628
Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
RI 2018/67
Is niet meer aan pluraliteitsvereiste voldaan door toezegging dat steunvorderingen worden voldaan na vernietiging faillietverklaring?
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
Prg. 2018/185
Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018
FIP 2018, sign. 324
Verzoek tot faillietverklaring.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-05-2018 (met noot)
M.S. Breeman
INS 2018/254
Aan het pluraliteitsvereiste is voldaan ondanks een regeling met alle schuldeisers op ťťn na, omdat de schuldeisers nog niet waren voldaan ten tijde van de beslissing op de faillissementsaanvraag.
TijdschriftartikelHet pluraliteitsvereiste bij faillietverklaring: belofte maakt steunvordering
S.A.G. Boots
Bb 2019/17
De Hoge Raad oordeelt dat er nog steeds voldaan is aan het pluraliteitsvereiste wanneer er niet meer is dan een enkele toezegging van de failliet dat (steun)vorderingen voldaan zullen worden na vernietiging van de faillietverklaring. De steunvorderingen bestaan daarmee immers nog steeds ten tijde van de beslissing op de faillissementsaanvraag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1681 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4039 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:488 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1058 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4129
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:309
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1113
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:309
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5633