Hoge Raad, 19-07-2019 / 18/01186


ECLIECLI:NL:HR:2019:1237
Datum19-07-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Procesrecht. Vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op een Europees octrooi voor staalplaat. Belang? Mocht het hof zijn oordeel mede baseren op Japanse octrooien, waarvan geen vertaling was overgelegd? Uitleg octrooi. Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Function-way-result-test. Toepassing HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer/Sandoz). Betekenis van in de conclusie vermeld minimumgehalte aan borium. Equivalentie?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-07-2019
RvdW 2019/919
Vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk op een Europees octrooi voor staalplaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510