Hoge Raad, 30-08-2019 / 18/01099


ECLIECLI:NL:HR:2019:1292
Datum30-08-2019
InhoudsindicatieHuwelijksvermogensrecht. Uitleg huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding; verhouding tot nadien gesloten 'potovereenkomst'. Investeringen door echtgenoot in woning waarvan andere echtgenoot erfpachter is; vergoedingsrecht.
Recht.nl artikelHuwelijkse voorwaarden en onderhandse 'potovereenkomst' (10-10-2019)
Verhouding tussen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden en een na datum huwelijk onderhands gesloten 'potovereenkomst'. Het oordeel van het hof dat de overeenkomst in kwestie geldig zou zijn, is onvoldoende gemotiveerd.
> Huwelijkse voorwaarden en onderhandse 'potovereenkomst' (Mirella Peletier, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 30-08-2019
PFR 2019/221
Hoe verhoudt de ‘potovereenkomst’ die partijen na het sluiten van huwelijkse voorwaarden (met periodiek verrekenbeding) hebben gesloten zich tot de uitleg van die huwelijkse voorwaarden? Heeft de man een vergoedingsrecht als gevolg van zijn investeringen in de echtelijke woning die aan de moeder van de vrouw toebehoorde en met betrekking waartoe de vrouw een recht van erfpacht had?
TijdschriftartikelHoge Raad 30-08-2019
NJB 2019/1932
Uitleg huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding
TijdschriftartikelHoge Raad 30-08-2019
RvdW 2019/938
Uitleg huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding; verhouding tot nadien gesloten ‘potovereenkomst’.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:498
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5921
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5921