Hoge Raad, 20-09-2019 / 18/02744; 18/02782


ECLIECLI:NL:HR:2019:1409
Datum20-09-2019
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid politie voor schietincident Alphen aan den Rijn. Relativiteit (art. 6:163 BW). Condicio sine qua non-verband. Toerekening van overlijdensschade, letselschade en andere schade (art. 6:98 BW). Zaken 18/02744 en 18/02782 zijn gevoegd.
Recht.nl artikelPolitie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn (20-09-2019)
De Hoge Raad bekrachtigt twee arresten van het hof in de zaken tussen Politieregio Hollands Midden en 51 eiseressen, naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn. Met het hof oordeelt de Hoge Raad dat de bij de verlening van het vuurwapenverlof geschonden norm in beginsel mede tot doel heeft alle individuele belangen van de burger tegen vuurwapengebruik te beschermen. Het verlof kan uitsluitend worden verleend en verlengd als dat met het oog op de veiligheid verantwoord is.
> HR bevestigt aansprakelijkheid Politieregio HM inzake schietincident Alphen aan den Rijn (Houthoff.com)
> Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn (Rechtspraak.nl)
> HR: Politie aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn (StichtingPIV.nl)
> Arrest schietincident Alphen aan den Rijn (Jan Jacobse, Justionadvocaten.nl)
> Staat aansprakelijk voor gevolgen Alphense schietincident (Ploum.nl)
> Politie aansprakelijk voor schade door schietpartij in Alphen aan den Rijn (Annelijn Bloo-Kroes, Dirkzwager.nl)
> Schietincident Alphen aan den Rijn: niet alleen de schutter, door vergunningverlening ook de Politie aansprakelijk (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 20-09-2019
NJB 2019/2061
Onrechtmatige overheidsdaad. Aansprakelijkheid politie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1061 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:541 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN7013 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AZ0808 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:450