Hoge Raad, 11-10-2019 / 18/00689


ECLIECLI:NL:HR:2019:1574
Datum11-10-2019
InhoudsindicatieProcesrecht; artt. 4:17 en 7:12 Awb; dwangsom verschuldigd vanwege niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar; kenbaarheid voor een belastingplichtige dat de inspecteur met een besluit tot vermindering van de naheffingsaanslag en van de daarbij opgelegde boete uitspraak doet op zijn bezwaarschrift.
Recht.nl artikelSchriftelijke kennisgeving van vermindering is nog geen uitspraak op bezwaar (11-10-2019)
De Hoge Raad oordeelt dat een schriftelijke kennisgeving van een vermindering van een aanslag en/of een boete niet gelijk staat aan een uitspraak op bezwaar.
> Schriftelijke kennisgeving van vermindering is nog geen uitspraak op bezwaar (Taxlive.nl)
> Mededeling Inspecteur is geen uitspraak op bezwaar; dwangsom (NLfiscaal.nl)
> 'Kennisgeving Omzetbelasting Vermindering' van inspecteur aan belanghebbende vormt geen uitspraak op bezwaar (NDFR.nl)
> Is uw bezwaar met kennisgeving afgedaan? Vorder dwangsom (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 11-10-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/49.19
Kenbaarheid voor een belastingplichtige dat de inspecteur met een besluit tot vermindering van de naheffingsaanslag en van de daarbij opgelegde boete uitspraak doet op zijn bezwaarschrift.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5518