Hoge Raad, 29-03-2019 / 17/05852


ECLIECLI:NL:HR:2019:443
Datum29-03-2019
InhoudsindicatieIPR. Rechtsmacht. Art. 7 lid 1 Rv. Maatstaf voor het onderzoek naar de rechtsmacht van de Nederlandse Rechter. Voorwaarden voor toepassing van art. 7 lid 1 Rv.
Recht.nl artikelMaatstaf en voorwaarden voor toepassing van art. 7 Rv (29-03-2019)
Deze zaak betreft vorderingen die voor de Nederlandse rechter waren ingesteld tegen meerdere in Nederland resp. MoldaviŽ gevestigde partijen. In geschil was of de Nederlandse rechter op grond van art. 7 lid 1 Rv bevoegd was ten aanzien van de vorderingen tegen de Moldavische gedaagden. De HR bevestigt dat bij de uitleg van art. 7 lid 1 Rv aansluiting moet worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJEU. Het onderzoek naar de rechtsmacht mag dus niet plaatsvinden op basis van enkel de stellingen van de eiser. Er moet op alle beschikbare gegevens acht worden geslagen, inclusief de stellingen van de gedaagde. Verder is het voor de toepassing van art. 7 lid 1 Rv niet voldoende dat de vordering tegen een medegedaagde alleen samenhang vertoont met de vordering tegen een andere medegedaagde ten aanzien van wie rechtsmacht uitsluitend is aangenomen op grond van art. 7 lid 1 Rv.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 13 (Houthoff.com)
> Maatstaf voor onderzoek naar rechtsmacht bij commune bevoegdheidsregels (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 29-03-2019
NJB 2019/773
Maatstaf voor het onderzoek naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad 29-03-2019
RvdW 2019/418
Internationale bevoegdheid volgens commuun IPR
TijdschriftartikelHoge Raad 29-03-2019 (met noot)
L. Strikwerda
NJ 2019/259
Maatstaf voor het onderzoek naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
TijdschriftartikelHoge Raad 29-03-2019 (met noot)
T.A.G. Bens
JBPr 2019/32
Internationaal privaatrecht, Rechtsmacht samenhangende vorderingen, Commune regels internationale rechtsmacht, Toetsingsmaatstaf, Stelplicht.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:449 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:37 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:694 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3724 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:123
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:566 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4233
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10254
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6670
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1076
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:4155
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2794
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2668
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2682
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2580