Hoge Raad, 19-04-2019 / 18/00574


ECLIECLI:NL:HR:2019:579
Datum19-04-2019
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Procesrecht. Dwangsom. Art. 611a lid 1 Rv. Veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening op straffe van dwangsom. Is daarbij in wezen een dwangsom verbonden aan tevens uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom? Onverenigbaarheid tussen in dictum opgelegde dwangsom en daaraan ten grondslag liggende overweging. Samenhang met 18/01971.
Recht.nl artikelDwangsom mogelijk bij bevel tot onthouding van opschorting, inhouding of verrekening (23-04-2019)
De Hoge Raad oordeelt dat een aan een partij opgelegd bevel om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening, kan worden versterkt met een dwangsom. Een dergelijk bevel kan niet zonder medewerking van die partij worden afgedwongen. Het bevel is geen veroordeling tot betaling en is daarmee ook niet gelijk te stellen. Evenmin is het bevel een indirecte veroordeling tot betaling.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 16 (Houthoff.com)
Recht.nl artikelOnverenigbaarheid dictum en overweging, geen herstel mogelijk; dwangsom bij bevel zich te onthouden van verrekening c.a. (30-04-2019)
Bevel zich te onthouden van iedere vorm van opschorting of verrekening totdat in de bodemprocedure over het bestaan van een vordering is beslist, is geen veroordeling tot betaling van een geldsom. Aan het bevel kan daarom een dwangsom worden verbonden.
> Onverenigbaarheid dictum en overweging, geen herstel mogelijk; dwangsom bij bevel zich te onthouden van verrekening c.a. (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
NJB 2019/926
Veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening op straffe van dwangsom. Is daarbij in wezen een dwangsom verbonden aan tevens uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/187
Veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening op straffe van dwangsom.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RvdW 2019/564
Onverenigbaarheid tussen in dictum opgelegde dwangsom en daaraan ten grondslag liggende overweging
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
R. van Baarlen
TvPP 2019, 4, p. 121
Aard dwangsom artikel 611a lid 1 Rv, onverenigbaarheid dictum en rechtsoverweging.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:667 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:580 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:158
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:580 ★★