Hoge Raad, 19-04-2019 / 18/01476


ECLIECLI:NL:HR:2019:638
Datum19-04-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Borgstelling. Hebben bestuurders van vennootschap die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig gehandeld jegens schuldeiser (bank) door dividend uit te keren aan aandeelhouders en daarmee verhaalsmogelijkheid bank te doorkruisen?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RvdW 2019/530
Hebben bestuurders van vennootschap die borg stond voor lening van andere vennootschap onrechtmatig gehandeld jegens schuldeiser?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
OR 2019/48
Rabobank stelt een (on)middellijk bestuurder van één van drie hoofdelijke schuldenaren aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van een door de aansprakelijk gestelde bestuurders verrichtte dividenduitkering. Het hof heeft geoordeeld dat de Rabobank het bestaan van de schade niet heeft aangetoond. De Hoge Raad doet het cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 lid 1 RO.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:233