Hoge Raad, 18-01-2019 / 17/06025


ECLIECLI:NL:HR:2019:64
Datum18-01-2019
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Ontslag van een 'expat'. Art. 7:669 lid 1 BW. Is ontslag op de 'h-grond' (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt? Herplaatsingsplicht; beoordelingsruimte voor werkgever; redelijkheidsargumenten.
Recht.nl artikelHerplaatsingsplicht bij beŽindiging arbeidsovereenkomst (19-01-2019)
Volgens artikel 7:669 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Volgens de Hoge Raad is met het begrippenpaar 'niet mogelijk is of niet in de rede ligt' niet beoogd een resultaatsverplichting van de werkgever tot herplaatsing in het leven te roepen, maar gaat het daarbij om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten. (Bron: Houthoff.com)
> De in art. 7:669 lid 1 BW neergelegde herplaatsingsverplichting is geen resultaatsverplichting (Berend-Bram Heinen, Cassatieblog.nl)
> Beoordelingsvrijheid werkgever bij herplaatsing werknemer (Harry Groenenboom, Groenenboomadvocaat.nl)
> Hoge Raad verschaft duidelijkheid over reikwijdte herplaatsingsplicht en ontslag expat (Youssef el Harchaoui, Loyensloeff.com)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019
AR 2019/70
Herplaatsingsplicht is een redelijkheidstoets met een zekere beoordelingsruimte werkgever. Bankzitter is h-grond en geen a-grond.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019
NJB 2019/210
Ontslag van een 'expat'
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/56
Is ontslag op de 'h-grond' (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt?
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019 (met noot)
H.H.M.A. Foesenek
JAR 2019/54
Ontbinding arbeidsovereenkomst expat op de h-grond, Toetsing redelijke grond en herplaatsing vallen samen, Herplaatsingsverplichting is redelijkheidsverplichting.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019
TAP 2019, sign. 84
Ontslag expat op h-grond nu herplaatsing ex artikel 7:669 lid 1 BW niet in de rede ligt. Herplaatsingsplicht is geen resultaatsverplichting.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019
RAR 2019/50
Is ontslag op de 'h-grond' (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt?
TijdschriftartikelHoge Raad 18-01-2019
RvdW 2019/179
Is ontslag op de 'h-grond' (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:220 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:182 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2654 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1159
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:341