Hoge Raad, 19-04-2019 / 18/02700


ECLIECLI:NL:HR:2019:649
Datum19-04-2019
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten? Is boedelschuld ter zake van loon en premieschulden (art. 40 lid 2 Fw) ook boedelschuld in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten?
Recht.nl artikelArbeidsovereenkomst met vof geldt jegens alle afzonderlijke vennoten (23-04-2019)
De Hoge Raad beantwoordde prejudiciŽle vragen over de arbeidsverhouding van een werknemer van een vof (in faillissement). Een arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. Een werknemer van de vof kan uit de arbeidsovereenkomst voortkomende vorderingen geldend maken zowel jegens de gezamenlijke vennoten (jegens de vof), met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof, als voor het geheel jegens elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privťvermogen van die vennoot.
> Arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten (VBK.nl)
> Arbeidsverhouding werknemer van een vof in verband met faillissement (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
> Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten? (Nysingh.nl)
> Annotatie bij Hoge Raad 19 april 2019 (Karin Sixma, Florent.nl | Tijdschrift voor Curatoren 3/2019)
> Contracteren met een vof: wie kunt u aanspreken en hoe zit dat ingeval van faillissement? (Boelszanders.nl)
> Vof als werkgever in faillissement (Ruben van Dijken, Equesnijmegen.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
AR 2019/436
Vennoten zijn ieder voor zich werkgever in een vof. Vorderingen UWV op vof zijn tevens bevoorrecht op privťvermogen vennoten. Vanaf datum faillissement ontstane schulden zijn boedelschuld ook in privťvermogen vennoot.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
E. Loesberg
JAR 2019/128
Arbeidsovereenkomst met vof is arbeidsovereenkomst met beide vennoten gezamenlijk, Beantwoording prejudiciŽle vragen.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
NJB 2019/931
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RvdW 2019/526
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
TAP 2019, sign. 187
PrejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad. Wie is de werkgever bij een arbeidsovereenkomst met een vof?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RO 2019/36
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RI 2019/34
Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RAR 2019/98
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
E.S. Ebels
JIN 2019/104
PrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv), Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht, Rechtskarakter vennootschap onder firma.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
N.E.D. Faber
JOR 2019/173
PrejudiciŽle beslissing, Personenvennootschap, Faillissement vof met toepassing wettelijke schuldsanering op vennoten, Rechtsgevolgen van het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een vof, De gezamenlijke vennoten gelden als werkgever, Hoofdelijke verbondenheid vennoten, Voorrecht verbonden aan vorderingen van werknemers en UWV op vof zijn ook bevoorrecht bij uitoefening van verhaal op privťvermogen van vennoten, Boedelvordering van werknemer in faillissement van vof is tevens boedelvordering in faillissement/schuldsanering van vennoten, voor zover op periode na ingaan van laatstgenoemd(e) faillissement/schuldsanering betrekking hebbend.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
FIP 2019, sign. 186
Rangorde vorderingen op failliete vof in schuldsaneringsregelingen vennoten.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
TAP 2019, sign. 222
PrejudiciŽle vragen over failliete vof.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
WP 2019/22
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
J.B. Huizink
TvI 2019/29
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
JONDR 2019/565
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7840 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:251 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5569 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9261 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1009 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:189
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:636
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7418
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3661
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2423