Hoge Raad, 19-04-2019 / 18/02700


ECLIECLI:NL:HR:2019:649
Datum19-04-2019
InhoudsindicatiePrejudiciële vragen (art. 392 Rv). Ondernemingsrecht. Faillissementsrecht. Rechtskarakter vennootschap onder firma. Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken? Pluraliteit van schuldenaren (art. 6:6 BW); hoofdelijke verbondenheid vennoten (art. 18 WvK). Geldt het wettelijk voorrecht van werknemer en van UWV ook in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten? Is boedelschuld ter zake van loon en premieschulden (art. 40 lid 2 Fw) ook boedelschuld in faillissement of schuldsaneringsregeling van de vennoten?
Recht.nl artikelArbeidsovereenkomst met vof geldt jegens alle afzonderlijke vennoten (23-04-2019)
De Hoge Raad beantwoordde prejudiciële vragen over de arbeidsverhouding van een werknemer van een vof (in faillissement). Een arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. Een werknemer van de vof kan uit de arbeidsovereenkomst voortkomende vorderingen geldend maken zowel jegens de gezamenlijke vennoten (jegens de vof), met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof, als voor het geheel jegens elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot.
> Faillissementsperikelen: de werknemer van de vennootschap onder firma (Houthoff.com)
> Arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten (VBK.nl)
> Arbeidsverhouding werknemer van een vof in verband met faillissement (Floor Veldhuis, Cassatieblog.nl)
> Arbeidsovereenkomst met een vof dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten (Rebin Koudijs en Lisa Schouten, VBK.nl)
> Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten? (Nysingh.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
AR 2019/436
Vennoten zijn ieder voor zich werkgever in een vof. Vorderingen UWV op vof zijn tevens bevoorrecht op privévermogen vennoten. Vanaf datum faillissement ontstane schulden zijn boedelschuld ook in privévermogen vennoot.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019 (met noot)
E. Loesberg
JAR 2019/128
Arbeidsovereenkomst met vof is arbeidsovereenkomst met beide vennoten gezamenlijk, Beantwoording prejudiciële vragen.
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
NJB 2019/931
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
RvdW 2019/526
Arbeidsovereenkomst 'met de vof'; wie is als werkgever aan te merken?
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2019
TAP 2019, sign. 187
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Wie is de werkgever bij een arbeidsovereenkomst met een vof?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7840 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:251 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5569 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE9261 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1009 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:189