Hoge Raad, 10-05-2019 / 18/01906


ECLIECLI:NL:HR:2019:686
Datum10-05-2019
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Ketenregeling, art. 7:668a (oud) BW. Is na drie jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan? Juridische kwalificatie van werkzaamheden verricht voorafgaand aan afgesproken ingangsdatum.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-05-2019
AR 2019/510
Tussen partijen is, door overschrijding van de 36-maandstermijn ex artikel 7:668a lid 1 sub a (oud) BW vanwege voorafgaand aan de afgesproken ingangsdatum verrichte werkzaamheden, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Artikel 81 Wet RO.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-05-2019
JAR 2019/147
Art. 81 lid 1 RO, Ketenregeling naar oud recht, Werkzaamheden voorafgaand aan ingangsdatum waardoor 36 maanden zijn overschreden: onbepaalde tijd.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-05-2019
RvdW 2019/619
Is na drie jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan?
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:476
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:383