Hoge Raad, 14-05-2019 / 18/00699


ECLIECLI:NL:HR:2019:708
Datum14-05-2019
InhoudsindicatieTelen van 324 hennepplanten in door verdachte gehuurde woning (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit t.b.v. hennepkwekerij (art. 311.1.5 Sr). Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na vonnis Pr overschreden, nu vonnis dateert van 7-3-2014 en mededeling uitspraak eerst op 5-4-2017 in persoon aan verdachte is uitgereikt, terwijl niet blijkt dat verstekmededeling binnen jaar na uitspraak is betekend? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 t.a.v. overschrijding van redelijke termijn in geval OM bij ex art. 366 Sv voorgeschreven betekening van verstekmededeling niet de nodige voortvarendheid heeft betracht. Hof heeft geoordeeld dat geen sprake is van overschrijding van redelijke termijn bij betekening van verstekmededeling na vonnis Pr. Daarbij heeft Hof in aanmerking genomen dat het niet onnodig lang heeft geduurd voordat verdachte met vonnis Pr bekend raakte, gelet op het feit dat verdachte vanaf 28-9-2012 tot 23-2-2017 niet op enig adres stond ingeschreven in de basisregistratie personen. Dat oordeel is niet begrijpelijk, reeds in aanmerking genomen dat niet blijkt dat binnen een jaar na uitspraak Pr verstekmededeling is betekend. HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vermindert door Hof opgelegde gevangenisstraf van 3 maanden met 1 week. Samenhang met 18/00697 P.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-05-2019
NJB 2019/1217
Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling overschreden, nu het vonnis dateert van 7-3-2014 en mededeling uitspraak eerst op 5-4-2017 in persoon aan verdachte is uitgereikt, terwijl niet blijkt dat verstekmededeling binnen jaar na uitspraak is betekend?
TijdschriftartikelHoge Raad 14-05-2019
RvdW 2019/627
Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex art. 366 Sv na vonnis Pr overschreden, nu vonnis dateert van 7-3-2014 en mededeling uitspraak eerst op 5-4-2017 in persoon aan verdachte is uitgereikt, terwijl niet blijkt dat verstekmededeling binnen jaar na uitspraak is betekend?
TijdschriftartikelHoge Raad 14-05-2019
NBSTRAF 2019/177
Overschrijding redelijke termijn, Verstekmededeling.
TijdschriftartikelHoge Raad 14-05-2019
SR 2019/236
Is redelijke termijn bij betekening verstekmededeling ex artikel 366 Sv na vonnis overschreden, nu vonnis dateert van 7 maart 2014 en mededeling uitspraak eerst op 5 april 2017 in persoon aan verdachte is uitgereikt, terwijl niet blijkt dat verstekmededeling binnen jaar na uitspraak is betekend?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:514
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:714